Catalogue of the Year

baner-catalogueoftheyear

CATALOGUE OF THE YEAR

§ 1
Do Konkursu CATALOGUE OF THE YEAR mogą być zgłaszane Katalogi wystawców, polskich i zagranicznych, targów RemaDays Warsaw 2018.

§2
Katalogi będą prezentowane przez trzy dni w wyznaczonym miejscu na terenie targów.

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

dokonanie zgłoszenia do Konkursu odbywa się drogą mailową na adres mariusz@gjc.pl w terminie do 12 stycznia 2018 r.

opłata za udział w Konkursie wynosi 300,-zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT.

– dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC International Sp. z o.o. sp. k. w terminie do 15 stycznia 2018 r.

2. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu.

3. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 7.11.2017 – 12.01.2018.

4. W przypadku wycofania zgłoszenia Katalogu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

5. Katalog zgłoszony do Konkursu musi być dostarczony do biura organizatora na terenie targów najpóźniej do 6 lutego 2018 roku do godziny 18:00

§4
1. Katalogi są prezentowane w kolejności zgłoszeń.

2.Oceny, na podstawie których przyznawane są Medale za CATALOGUE OF THE YEAR dokonują zwiedzający targi.

§5
Zgłoszony do Konkursu Katalog nie będzie poddany ocenie jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu.

§6
Każdy zgłoszony do Konkursu Katalog może być wyróżniony tytułem CATALOGUE OF THE YEAR tylko jeden raz.

§7
1. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona w trzecim dniu trwania Targów.

2. GJC International Sp. z o.o. sp. k. informuje zgłaszających Katalog do Konkursu o wyróżnieniu Katalogu w tym samym dniu.

3. Medal CATALOGUE OF THE YEAR wręczany jest przez przedstawiciela firmy GJC International Sp. z o.o. sp. k.– Organizatora konkursu podczas ceremonii w trzecim dniu Targów. Finał konkursu nastąpi 9 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E.

§8
1. Listę nagrodzonych Katalogów zamieszcza się na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Wystawcy, których Katalog został nagrodzony tytułem CATALOGUE OF THE YEAR, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek wyłącznie na wyróżnionych Katalogach. Informacje dotyczące Nagrody muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego Katalogu oraz nazwę targów, na których został on wyróżniony.

§9
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

IMG_3802_1

LAUREACI KONKURSU CATALOGUE OF THE YEAR 2017

ZŁOTY MEDAL

PROMOSTARS

2. Promostars

BADGE4U

3. Badge4you

EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O.

7. EDC Expert

INTEGART SP. Z O.O.

14. Integart

SREBRNY MEDAL

INSPIRION SP. Z O.O.

1. Inspirion

TEXET POLAND SP. Z O.O.

5. Harvest

JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ

6. Jaguar

ASS 3

9. ASS 3

AVALON SPORTSWEAR

13. Lynka

AXPOL TRADING SP. Z O.O.

15. Axpol

ASGARD SP. ZO.O.

16. Asgard

BRĄZOWY MEDAL

SDX TOWELS SP. Z O.O.

reczniki030117a.indd

ŻEJMO&SIATECKI S.C.

10. Żejmo

STEDMAN GMBH

8. Stedman

TRYUMF SP. Z O.O.

4. Tryumf

MID OCEAN BRANDS SP. Z O.O.

11. MOB