Gifts of the Year

baner-giftsoftheyear
goty_2017

DYKTUJ TRENDY W BRANŻY!

Wydawca magazynów Gifts Journal Polska oraz organizator Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2017, rozpoczyna 17 listopada 2017 r. kolejną odsłonę konkursu „Gifts of the Year”, którego celem jest wyłonienie i promocja najpopularniejszych upominków reklamowych 2017.

Zapracuj na pozytywny wizerunek marki, wpłyń na lepszą identyfikację cenową swoich produktów.

Uczestnicy konkursu

Bezpłatnie produkty do konkursu mogą zgłaszać Wystawcy XIII edycji Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2017.

Nagroda przyznawana przez agencje reklamowe i dystrybutorów (głosowanie online):

Kategorie konkursowe:
Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł
Produkty impulsowe – do kwoty 5 zł
Produkty wzmacniające markę – do kwoty 25 zł
Produkty promocyjne – do kwoty 50 zł
Produkty Premium – do kwoty 150 zł
Produkty De Luxe – do kwoty 500 zł
Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

Nagroda przyznawana przez zwiedzających targów RemaDays Warsaw 2017:

Kategorie konkursowe:

TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.

TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.

TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

Nagrody i wyróżnienia

W każdej kategorii cenowej (nagroda od agencji i dystrybutorów) zostaną przyznane I, II i III miejsca dla artykułów reklamowych, które uzyskały odpowiednio największą łączną liczbę głosów oraz trzy wyróżnienia.

Również w trzech kategoriach targowych (nagroda od zwiedzających) trzy pierwsze nagrody oraz po jednym wyróżnieniu, zostaną przyznane za największą ilość głosów.

Termin zgłoszeń do konkursu

Zgłoszenia przyjmowane będą od 17 listopada 2016 do 13 stycznia 2017 r. na stronie www.remadays.com w zakładce Konkursy > Gifts of the Year.

Jak głosować?

Proces głosowania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich potrwa od 17 do 24 stycznia 2017 r., a głosy oddawać będzie można poprzez unikalne linki rozesłane przez organizatora, prowadzące do formularza. Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora i mogą oni oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 10 produktów z największą liczbą głosów, które przejdą do drugiego etapu konkursu i wystawione zostaną na stoisku organizatora w Hali F w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn. Drugi etap głosowania przebiegać będzie na targach w hali Ptak Warsaw Expo Nadarzyn w drodze głosowania poprzez specjalne formularze w dniach 15-16 lutego 2017 r. Zwiedzający targi oraz przedstawiciele uprawnionych do głosowania firm ponownie mogą oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. Finał konkursu nastąpi 17 lutego 2017 o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn.

Rozdanie nagród

Rozdanie nagród w konkursie Gifts of the Year nastąpi w sali konferencyjnej w hali E w dniu 17.02.2017 o godzinie 12.00

REGULAMIN KONKURSU GIFTS OF THE YEAR

§ 1
Organizatorem konkursu „Gifts of the Year” 2017 jest wydawca Specjalistycznego magazynu branży upominków reklamowych Gifts Journal oraz organizator Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays 2017r., firma GJC Inter Media Sp. z o.o.

§ 2
Tytuł „Gifts of the Year 2017” przyznawany będzie w dziesięciu kategoriach:
1. Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł.
2. Produkty impulsowe – do kwoty 5 zł.
3. Produkty wzmacniające markę – do kwoty 25 zł.
4. Produkty promocyjne – do kwoty 50 zł.
5. Produkty Premium – do kwoty 150 zł.
6. Produkty De Luxe – do kwoty 500 zł.
7. Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł.
8. TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.
9. TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.
10. TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

§ 3
W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody (za I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia (za IV, V i VI miejsce).
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
I wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II wyróżnienie – produkt piąty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III wyróżnienie – produkt szósty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania

W drugim etapie głosowania przyznane zostaną trzy nagrody (za I, II i III miejsce) oraz po jednym wyróżnieniu.
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
Wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.

§ 4
Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach kwartalnika Gifts Journal, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do około 23 000 firm z branży oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com i www.giftsjournal.pl

§ 5

Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

§ 1
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach od 17 listopada 2016 do 13 stycznia 2017 roku.

§ 2
Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warszawa 2017. Do konkursu mogą zgłaszać się także firmy zagraniczne.

§ 3
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konkursie może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Zgłoszenie produktów do konkursu możliwe będzie na stronie internetowej www.remadays.com. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu będącego wystawcą przyjmowane będą bezpłatnie. Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.

§ 4
Na zdjęciu zgłoszonego produktu do konkursu nie może być widoczne logo firmy.

§ 5
Zgłoszenie produktów do konkursu będzie możliwe na stronie internetowej www.remadays.com, poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 6
Formularz zgłoszeniowy produktu do konkursu zawiera następujące wymagane pola:
nazwa produktu,
opis produktu (do 500 znaków, bez informacji o producencie czy nazwy firmy),
zdjęcie produktu (bez tła i logo producenta),
pełna nazwa firmy, miejscowość,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu,
telefon i e-mail do osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu.

§ 7
W trakcie głosowania na liście konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej wyświetlone będą tylko dane dotyczące produktu tj. nazwa, opis i zdjęcie produktu. Treści zawierające informacje o producencie nie będą zamieszczane.

§ 8
Lista produktów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.remadays.com w dniu 17 stycznia 2017 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu będą udzielały osoby do tego wyznaczone, określone na stronie www.remadays.com.

GŁOSOWANIE – I ETAP

§ 1
Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 17.01.2017 – 24.01.2017 do godz. 12:00.

§ 2
Głosowanie możliwe będzie na stronie www.remadays.com.

§ 3
Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora. O konkursie i zasadach głosowania zostaną poinformowani w formie elektronicznej, tj. w postaci newsletterów, e-maili wysyłanych do całej bazy branży reklamowej organizatora oraz w mediach branży reklamowej współpracujących z organizatorem konkursu.

§ 4
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów z listy konkursowej.

§ 5
W głosowaniu zostanie wyłonionych 10 produktów finałowych z każdej kategorii konkursowej, które uzyskały największą łączną liczbę głosów oddanych przez internautów. Finaliści wezmą udział w głosowaniu na targach RemaDays Warsaw 2017.

§ 6
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.remadays.com do dnia 25 stycznia 2017 r.

§ 7
Firmy, których produkty zakwalifikowały się do drugiego etapu głosowania, zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową i telefoniczną w dniach 25.01.-1.02.2017 r. Organizator poinformuje także o konieczności dostarczenia produktów zakwalifikowanych do finału konkursu na targi RemaDays Warsaw 2017 w PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn, al. Katowicka 62, Nadarzyn 05-830, Wolica 114D celem umieszczenia produktów w gablotach do drugiego etapu konkursu. Organizator przekaże również informację o odbiorze wyróżnienia za zdobycie określonego miejsca w tym etapie glosowania.

§ 8
Produkty finałowej dziesiątki będą prezentowane w gablotach w WARSAW EXPO Nadarzyn

GŁOSOWANIE – II ETAP

§ 1
Głosowanie przebiegać będzie na targach w hali PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn w drodze głosowania na formularzach w dniach od 15 do 16 lutego 2017 roku.

§ 2
Zwiedzający mogą oddać po jednym głosie na dowolne produkty z listy produktów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

§ 3
Finał konkursu nastąpi 17 lutego 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E.

ODBIÓR ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU PRODUKTÓW

§ 1
Odbiór zgłoszonych do konkursu produktów odbywać się będzie 17 lutego 2017r. Uczestnicy dokonują tego we własnym zakresie do czasu zakończenia dnia targowego tj. do godziny 16:00. Produkty dostępne będą po ceremonii wręczenia nagród w sali konferencyjnej w hali E.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZGŁOŚ PRODUKT DO KONKURSU GIFTS OF THE YEAR 2017

Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2017

UWAGA!
1. Można zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii.
2. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu przyjmowane będą bezpłatnie.
Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.


zdjecie

* pole obowiązkowe
Pola oznaczone * pozostają tylko do informacji organizatora i nie będą wyświetlane na liście konkursowej.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 17.11.2016 – 13.01.2017.
Lista produktów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej w dniu 17 stycznia 2017.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 17.01.2016 – 24.01.2016 do godz. 12:00 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych drogą mailową.

IMG_3050_1

WYNIKI GŁOSOWANIA NA TARGACH REMADAYS WARSAW 2016

TOP FUN

1. Smile Box – SŁODKIE UPOMINKI
2. Etui na wizytówki – JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ
3. Okulary wirtualnej rzeczywistości – AXPOL TRADING SP. Z O.O.

Wyróżnienie – Skrobaczka z rękawiczką – CTM GROUP

TOP IDEA

1. Power bank solarny – EASY GIFTS SP. K
2. Antygrawitacyjny pokrowiec – KOMPRANET SP. J
3. Smartwatch – MACMA POLSKA SP. Z O.O.

Wyróżnienie – Ładowarka bezprzewodowa – WILK ELEKTRONIK S.A. – GOODRAM

TOP DESIGN

1. Miniaturowe pamięci USB – USB SYSTEM
2. Etui piankowe na laptopy, tablety, telefony, czytniki – P.W.R. MAJEWSKI
3. Kubek termiczny – INSPIRION

Wyróżnienie – Zajączek otwieracz z magnesem 3D – ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

Produkty masowe – drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50zł
Lp. Produkt Firma
1. CARDGUARD BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
2. SAMOZACISKOWA OPASKA ODBLASKOWA PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI
3. NAKLEJKI ŚWIECĄCE W CIEMNOŚCI 12M ALICJA WĄSOWSKA
W MOUSE PAD 3W1 ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.
W SMILEBOX SŁODKIE UPOMINKI
W SMYCZ ZE ZŁĄCZKĄ DO BUTELEK GIFT STAR PIOTR ZIELIŃSKI
Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł
Lp. Produkt Firma
1. NOTES ROSTOCK 341111 PCM SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K.
2. SKROBACZKA Z RĘKAWICĄ I NADRUKIEM SUBLIMACYJNYM CTM GROUP
3. MOBILE POCKET BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
W KOMIN KOT NA SZYJĘ WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE
W ETUI NA WIZYTÓWKI 529 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ
W ZAJĄCZEK OTWIERACZ Z MAGNESEM 3D ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.
Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł
Lp. Produkt Firma
1. SAGAFORM -BIDON Z POJEMNIKIEM NA OWOCE 5017477 TEXET POLAND SP. Z O.O.
2. KUBEK STALOWY DAY PAR BAKUŁA SP.J.
3. BLINKER REDA POLSKA SP. Z O.O.
W KAMIENIE DO WHISKY ASGARD SP. Z O.O.
W SAGAFORM – SALAD TO GO 5017461 TEXET POLAND SP. Z O.O.
W ETUI PIANKOWE NA LAPTOPY, TABLETY, TELEFONY, CZYTNIKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE R.MAJEWSKI
W MINIATUROWE PAMIĘCI USB USB SYSTEM
W TORBA FILCOWA B 16 ENTRYMEDIA SP. Z O.O., SP. K.
Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł
Lp. Produkt Firma
1. OPASKA NA BUT BIC GRAPHIC EUROPE S.A.
2. SAGAFORM -SZKLANKI DO WHISKEY 5015280 TEXET POLAND SP. Z O.O.
3. NOTES Z PAMIĘCIĄ USB 8GB ASGARD SP. Z O.O.
W KOSZULKI ILUMINACYJNE PPH SANDEX BIS SP.J
W BOA FRIENDS SP. Z O.O.
W POWERBANK W DOWOLNYM KSZTAŁCIE WILK ELEKTRONIK S.A
Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł
Lp. Produkt Firma
1. SMARTWATCH MYKRONOZ ZEFIT204 PCM SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K.
2. PARASOL Z INDYWIDUALNYM NADRUKIEM FULL COLOR S2 DISTRIBUTION
3. ANTYGRAWITACYJNY POKROWIEC KOMPRANET.PL SP.J.
W ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA WILK ELEKTRONIK S.A
W MANAGER BANK 8000MAH ŻEJMO&SIATECKI S.C.
W SUBLIMACJA NA BAWEŁNIE AGAWA.PL SP. Z O.O.
Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. SMARTWATCH MYKRONOZ ZESPLASH06 PCM SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K.
2. SMARTWATCH MACMA POLSKA SP. Z O.O.
3. OKULARY WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.
W 4W1 WIRTUALNA KLAWIATURA PRIMA PARNTER.PL
W RETRO PRODUKTY RĘCZNA PRODUKCJA PH SOLARON
W GŁOŚNIK NA BLUETOOTH® ROLLBAR PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V.
W JAMES HARVEST SPORTSWEAR – HARRINGTON 2111031 TEXET POLAND SP. Z O.O.
W TECZKA BIZNESOWA UNISEX VERUS
Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. KARYKATURA 3D KSK ANNA SAWOŃ
2. JAMES HARVEST SPORTSWEAR – ISLANDBLOCK 2131038 TEXET POLAND SP. Z O.O.
3. ZEGAREK CENTURIO MACMA POLSKA SP. Z O.O.
W PHILIPPI, PUZZLE GLOBUS, EXTRAVAGANZA HAPPYFORM
W KSIĄŻKA KURTIAK I LEY PIĘKNE KSIĄŻKI
W PIÓRO WIECZNE CROSS PEERLESS EXPEN S.C.

Produkty masowe - drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50 zł

 • 2216
  Cardguard

  Specjalnie wykonane etui Cardguard zabezpieczy kartę przed
  odczytaniem informacji na niej zawartej, przez osobę nieuprawnioną.
  Twoje pieniądze są bezpieczne.
  1. Jest bardzo przydatny – chroni Twoją kartę przed odczytem
  2. Ma duży potencjał – miliony osób używają kart zbliżeniowych
  3. Jest łatwy do personalizacji – druk w pełnym kolorze
  4. Jest widoczny za każdym razem kiedy go używasz
  5. Jest tani

 • 2327
  Długopis BASIC

  Długopis produkcji niemieckiej, wyposażony w wkład JOGGER, którym zapisać można ok 2 000 metrów. Długopis dostępny w bardzo bogatej kolorystyce a każdą jego część można zestawić w innym kolorze. Nadruki 360 stopni dookoła.

 • 2226
  Lenox

  Elegancja i wyrazistość- tak można określić długopis LENOX
  W pierwszej chwili wzrok przyciąga wyrazisty kształt oraz wydłużona szpica, które pięknie podkreślają elegancki design. Harmonijnie dobrane materiały oraz kolory tworzą stylowy nośnik reklamy. Metalowe wykończenie podkreśla jego ekskluzywny charakter. Dzięki możliwości nadania fragmentowi lub całemu klipsowi dowolnego kształtu, długopis Lenox występuję też jako CLIP4YOU który spełni wysokie wymagania wizualne jak i reklamowe.

 • 2359
  Mousepad 3 w 1

  Ekoprzyjazne ściereczki i jednocześnie podkładki pod mysz czyszczą wszystkie rodzaje powierzchni, jak ekrany, okulary, czy akcesoria biurowe. Są one idealne, aby zakryć klawiaturę i chronić ekran laptopa przez zarysowaniami. Dzięki specjalnej, antypoślizgowej powierzchni na rewersie, ściereczka jest jednocześnie praktyczną podkładką pod mysz. Duża powierzchnia nadruku na tym wyjątkowym gadżecie daje nieograniczone możliwości reklamowego przekazu. Ściereczkę można wyprać 500 razy w temp. 40°C.

 • 2249
  Naklejki świecące w ciemności

  Naklejki ze specjalną farbą fotoluminescencyjną świecącą w ciemności po wcześniejszej ekspozycji na światło. Doskonały gadżet reklamowy! Tani i masowy dodatek do produktu!

 • 2350
  Push box

  Push box to produkt 2 w 1, dzięki temu jako gadżet reklamowy podwoi Twój sukces. Wystarczy push jedną stronę pudełka, a wysuwa się kolejna z zupełnie nową grafiką i co najważniejsze wewnątrz znajdziesz przepyszne pastylki pudrowe elipki. Różnorodność smaków i dowolny nadruk na opakowaniu sprawią, że będzie to Twój niepowtarzalny gift wykonany specjalnie dla Ciebie.

 • 2344
  Opaska fotoluminescencyjno-odblaskowa

  Samozaciskowa opaska odblaskowa, wielkość 34x3cm, połączenie mikropryzmatycznej folii odblaskowej z substancją luminescencyjną.
  Ideą produktu jest propagowanie używania produktów odblaskowych, jak również
  możliwość umieszczenia reklamy, dzięki której Reklamodawca przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 • 2308
  SmileBox

  Nowoczesne opakowanie o ergonomicznym kształcie kryjące wewnątrz słodkie, owocowe drażetki, gumy do żucia lub miętowe pastylki. Małe, poręczne pudełko łatwo mieści się w dłoni, a swoją ciekawą formą przypomina uśmiech. Otwiera się lekkim muśnięciem palca. Cały front opakowania jest powierzchnią reklamową.

 • 2360
  Smycz z cekinami

  Ozdobne cekiny na smyczy tworzą niespotykaną kompozycję piękna na smyczy.
  Smycz natychmiast nabiera kolorytu i blasku, który na pewno przyciągnie uwagę niejednego!

 • 2355
  Smycz ze złączką do butelek

  Smycz ze specjalną złączką do butelek. Produkt bardzo przydatny na co dzień. Elegancka złączka utrzyma nawet 2,5 litrową butelkę.

Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł

 • 2250
  Antislip podkładka pod mysz

  Nowa podkładka pod mysz ANTISLIP wykonana jest z użyciem silikonowej warstwy antypoślizgowej. Warstwa wierzchnia może być wykonana z folii PVC lub specjalnej i unikalnej warstwy z miękkim wykończeniem. Wersja z miękką powierzchnią pozwala na usunięcie kurzu z ekranu komputera czy obudowy laptopa. Super cienka podkładka może być naklejona na ekran lub obudowę notebook’a, oprócz takiego sposobu przechowywania podkładki, stanowi ona zabezpieczenie powierzchni.

 • 2281
  Etui na wizytówki 529

  Etui na wizytówki 529, wykonane z ekoskóry Prestige, wnętrze również z ekoskóry, dostępne w sześciu kolorach: czarnym, beżowym, czerwonym, pomarańczowym, seledynowym i turkusowym.

 • 2372
  Komin Kot na szyję

  Lekki komin ochronny na szyję z całościowym nadrukiem.

 • 2296
  Kosmetyczka z eko-zamszu

  Kosmetyczka z eko-zamszu

  Prezentowana kosmetyczka to nowa linia produktów z innowacyjnej tkaniny,
  połączenie wyszukanej elegancji z modną linią pełną kolorów podkreśla promocyjne przeznaczenie produktu. Wysokiej jakości tkanina imitująca welur z modnym pikowaniem połączona z puszystym wypełnieniem i estetyczną podszewką sprawi że kosmetyczka doskonale odnajdzie się w wielu branżach.

  PRODUKT POLSKI

 • 2217
  Mobile pocket

  Mobile pocket jest gadżetem który ułatwi Twoje życie i równocześnie będzie stanowić ozdobę Twojego telefonu. Dzięki niemu możesz mieć przy sobie dokumenty, karty płatnicze i pieniądze, bez potrzeby zabierania ze sobą portfela. Dzięki zastosowaniu taśmy 3M, która nie zostawia śladu na Twoim telefonie, przykleisz mobile pocket na tył telefonu i będziesz używać go do woli. Mobile Card Pocket występuje w wersji silikonowej z czyścikiem, lub plastikowej z naklejką żywiczną lub telestoperem.

 • 2262
  Notes Rostock 341111

  Kolorowy i elegancki notes z czarną okładką ze skóry ekologicznej, zawiera 160 stron w linię. Swój wyjątkowy wygląd zawdzięcza kolorowym brzegom kartek, specjalnej gumce na długopis z boku oraz zakładce z tasiemki. Występuje w wielu ciekawych kolorach. Pakowany w woreczek foliowy.

 • 2357
  Pasy do bagaży

  Doskonały gadżet na podróż. Zabezpiecza dodatkowo Twój bagaż podczas wszelkiego typu transportu. Druk sublimacyjny full-color na taśmach + dobrej jakości klamry pozwolą wyróżnić się wśród osób podróżujących np na lotnisku.

 • 2240
  PLOOP – duży otwieracz

  Ten ogromny kapsel, ma wiele atutów. Jego intrygujący design, ergonomiczny kształt, bardzo wytrzymałe tworzywo i duże pole znakowania, dają możliwość stworzenia skutecznego produktu promocyjnego, w bardzo atrakcyjnej cenie. Nawiązując do funkcji, kształtu, a nawet popularnej zabawy z dzieciństwa, ten wyjątkowy otwieracz sprawdzi się w wielu branżach.

 • 2374
  Skrobaczka z rękawicą i nadrukiem sublimacyjnym

  Skrobak z rękawicą na której możemy nadrukować w technice sublimacyjnej dowolną grafikę w super jakości 3d .Doskonały gadżet na okres zimowy . W nadruku ogranicza nas tylko wyobraźnia!

 • 2353
  Smycz z alkotestem

  Smycz z alkotestem. Doskonała propozycja dla wszystkich Kierowców i nie tylko.
  Sprawdzenie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu nigdy nie było tak łatwe i mało kosztowne jak teraz!

 • 2352
  Zajączek otwieracz z magnesem 3D

  Otwieracze wykonywane są według indywidualnego projektu, ze specjalnej gumy, nakładanej wartswowo w dowolnych kolorach wybranych z palety Pantone. Każdy otwieracz może mieć dowolny kształt i rozmiar, zgodnie z zasadą „customized production”. Wygodne, przyjemne w dotyku oraz niezwykle wytrzymałe na uszkodzenia.

Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł

 • 2385
  Backpack

  Backpack plecak-worek z nadrukiem sublimacyjnym najnowszy trend wśród odbiorców reklamowych .Duża powierzchnia reklamowa pozwala na naniesienie dowolnej grafiki wraz z logo .Dzięki zastosowanym elementom odblaskowym jest to produkt zwiększający bezpieczeństwo użytkownika.

 • 2349
  Blinker

  Lampka błyskowa dla biegaczy/rowerzystów mocowana na pięcie. Idealny gadżet do codziennego użytku, kojarzony ze sportem, aktywnością, bezpieczeństwem na drodze.

 • 2405
  Etui piankowe na laptopy, tablety, telefony, czytniki

  Różnego typu i rozmiaru etui z tkaniny piankowej na telefony, laptopy, tablety, czytniki itp.
  Wykonane z tkanin piankowych o grubości 7 i 5 mm. Na tkaninie po stronie zewnętrznej nadruk w pełnej kolorystyce wg projektu klienta.

 • 2252
  Kamienie do whisky

  Gadżet dla wymagających klientów, w szczególności dla koneserów whisky. Ten zestaw 9 specjalnych kamieni zastępuje kostki lodu. Kostki należy umieścić na minimum 4 godziny w zamrażalniku, aby uzyskały pożądaną temperaturę. Po wyjęciu można ich użyć zamiast kostek lodu. Najważniejsze zalety tego rozwiązania w porównaniu do kostek lodu to: nie rozcieńczają napoju, można je wykorzystać wielokrotnie, są niezwykle oryginalne. Kostki wykonane są z naturalnego bazaltu.

 • 2286
  Kubek stalowy Day

  Kubek który na pewno się nie stłucze. Dzięki zastosowaniu dwóch ścianek ze stali nierdzewnej kawa będzie dłużej ciepła. Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych

 • 2397
  Ładowarka samochodowa smartCharger

  Inteligentna ładowarka samochodowa smartCharger.
  Automatycznie wykrywa podłączone urządzenie i dostosowuje właściwe natężenie ładowania.
  Podwójny port do jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń.
  Posiada nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa i wybijak do szyb.
  Wylaserowane logo jest atrakcyjnie podświetlone podczas ładowania.

 • 2336
  Miniaturowe Pamięci USB

  Seria nowych, miniaturowych pamięci USB.
  Pojemność 2GB do 32GB
  Znakowanie: grawer, tampodruk, fullcolor.

 • 2227
  SAGAFORM – Salad To Go 5017461

  Dostępne w dwóch kolorach sprytne pudełko na sałatę. Przygotuj ją w domu i zjedz, gdy tylko najdzie Cię ochota. Widelec i pojemnik w zestawie.
  Materiał: PP plastik
  Wymiary: H190mm, 800ml

 • 2228
  SAGAFORM – Sweet Milkshake 5017185

  Uroczy i praktyczny kubek na zimne napoje. Idealny do shake’ów. Podwójne ścianki pozwalają dłużej utrzymać niską temperaturę. Wypukła pokrywka pomieści wiele bitej śmietany. Zapakowany w dekoracyjne pudełko.

  Materiał: AS plastik, BPA Free
  Wymiary: 35cl Ø 95 H 175 mm

 • 2229
  SAGAFORM -Bidon z pojemnikiem na owoce 5017477

  Doskonały pomysł na prezent dla miłośników aktywnego wypoczynku i wody smakowej ze świeżymi owocami.

  Materiał: Plastik.
  Wymiary: 800 ml

 • 2219
  Torba filcowa B 16

  Miejska torba filcowa o bardzo modnym wzorze. Nadaje się do noszenia w niemalże każdych okolicznościach. Rączki wykonane są z bawełnianego sznurka, wykończone estetycznymi niklowanymi końcówkami. Posiada dużą powierzchnię znakowania.

 • 2297
  Torba z segregatorem

  Innowacyjne rozwiązanie. przedstawiamy projekt naszego autorstwa zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym,
  Jest to torba wykonana w wysokogatunkowego filcu w której wnętrzu został umieszczony segregator, oraz dodatkowe kieszenie na telefon/ tablet i artykuły biurowe, Dzięki wszytemu zamkowi pozwala na bezpieczne przenoszenie dokumentów oraz na ewentualna prezentacje zawartości – jako wzornik produktów.

  OFEROWANY W 25 KOLORACH

  PRODUKT POLSKI

Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł

 • 2242
  BOA

  Szeroka wstęga, niczym wąż zawija się tworząc meandry. Harmonijna rzeźba wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa, pomieści pięć butelek wody, wina lub dowolnych napojów. Będzie także gustownym gazetownikiem i stojakiem na ręczniki w eleganckiej łazience, spa lub pokoju hotelowym. Design BOA sprawia, że jest on wyjątkową ozdobą każdego wnętrza.

 • 2202
  koszulki iluminacyjne

  Koszulki iluminacyjne dzięki innowacyjnej farbie i użyciu lasera możesz na koszulkach rysować produkt jest opatentowany

 • 2339
  Kubek termiczny Flavoured

  Kubek termiczny „Flavoured“ o podwójnych ściankach, wewnątrz i na zewnątrz, wykonany ze stali nierdzewnej, plastikowe wieczko z bezpieczną zakrętką, przyciskiem OPEN/CLOSE i otworem do picia, pojemność ok. 380 ml. Kubek dostępny w czterech wersjach kolorystycznych.

 • 2284
  Kubek termos Tallin

  Kubek który zaskakuje tym jak długo utrzymuje ciepło, a wszystko za sprawą próżni między dwoma stalowymi ściankami. Zmieści się w nim 450 ml ciepłego napoju a dzięki szczelnej zakrętce nic nie wydostanie się na zewnątrz. Oryginalna gofrowana powierzchnia kubka ma satynowe przyjemne w dotyku wykończenie.

 • 2264
  Metalowy Power Bank Solarny 5000mAh EG 008103

  Bank energii z panelem słonecznym! Nowoczesna przenośna ładowarka z wbudowanym panelem solarnym zapewni dodatkowe źródło energii w jakimkolwiek miejscu. Ładuje tablety, telefony oraz MP3/4 o pojemności 5000 mAh. Wystarczy podłączyć power bank do urządzenia, jakby to była normalna ładowarka sieciowa, i można dalej pracować, grać, oglądać, nie martwiąc się o dostęp do gniazdka elektrycznego. Moc wejścia: 5V-1A. Moc wyjścia: 5V-1A

 • 2253
  Notes z pamięcią USB 8GB

  Notes formatu A5 w twardej oprawie z 80 kartkami w linie, który powinien znaleźć się na każdym biurku. Zamykany jest na metalowy zatrzask z magnesem, w którym ukryta jest pamięć USB o pojemności 8 GB. Ponadto notes posiada uchwyt na długopis. Okładka notesu wykonana jest z ekoskóry PU o nowoczesnej fakturze i żywych kolorach.

 • 2208
  Opaska na but

  Świecąca opska na but dla aktywnych. Bądź zawsze widoczny! Idealna podczas spacerowania, biegania czy jazdy na rowerze po zmroku. Dwie baterie typu button cell w zestawie.
  https://www.youtube.com/watch?v=sV2hw9qgEKs&index=31&list=PLHawn8iDrzvH1LOkHEvobPbqoEhHMUaTE

 • 2338
  Power Bank 3600mAh

  Smukły – tylko 9mm grubości, nowoczesny i elegancki wygląd.
  Wysokiej jakości podzespoły pozwalają na szybkie ładowanie urządzeń – wyjście 5V 1,5A.
  Produkt dostępny w dwóch kolorach – czarny i biały.
  Efekt dopełniają eleganckie opakowania, również z logo klienta.
  Produkt dostępny w 24h.

 • 2364
  Powerbank w dowolnym kształcie

  Power Bank w indywidualnym kształcie o wybranej przez Państwa pojemności jest nowoczesnym gadżetem, który pozwoli zrealizować nawet najbardziej kreatywne projekty. Wytrzymała gumowa obudowa Twojego przenośnego banku energii zrobi wrażenie nawet na najbardziej wymagających klientach.

 • 2231
  SAGAFORM -Szklanki do whiskey 5015280

  Szklanki do whiskey z zaokrągloną podstawą, 6-pak. Doskonały pomysł na ekskluzywny, innowacyjny upominek. Jeden z najlepiej sprzedających się produktów marki SAGAFORM doręczany w pudełku prezentowym.

  Materiał: Szkło
  Wymiary: 20 cl

 • 2272
  TU 195 Zestaw minimulti 10 funkcji

  Zestaw składanych narzędzi (10 funkcji), w jego skład wchodzą m.in. nożyczki, kombinerki, nóż, otwieracz do butelek i wkrętak. Produkt wykonany ze stali nierdzewnej i zapakowany w wielofunkcyjne wodoszczelne etui.

Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł

 • 2261
  Antygrawitacyjny pokrowiec

  Antygrawitacyjny pokrowiec to zupełnie nowa funkcjonalność. Co odróżnia go od zwykłego case’a czy pokrowca? Jego powłoka, pokryta milionem nano-ssawek ma właściwości, pozwalające dosłownie przykleić iPhone’a do powierzchni szklanych, plastikowych, mebli, tablicy czy monitora. Dzięki temu możemy przeglądać multimedia w wygodny sposób, podczas wielu czynności np. porannego golenia, nauki czy treningu na bieżni. Przeznaczony do modeli: iPhone 6s/6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5s, Galaxy S6/Edge.

 • 2373
  Bluza z nadrukiem

  Bluza z nadrukiem, łączona technika sitodruku 3d i sublimacji

 • 2234
  D.A.D – Mabel 131034 & 131035

  Nowoczesna kurtka z lekkim wypełnieniem imitującym pierze. Dekoracyjne dziane wstawki. Zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie z przodu, oraz jedna na piersi z zamkami (YKK). Podszewka w kontrastującym kolorze. Jeśli zależy Ci na podszewce w kolorze kurtki, wybierz model w kolorze 290/Orange lub 460/Red. Elastyczne mankiety i stójka. Dostępna w kobiecych i męskich rozmiarach.

  Materiał: 100% Poliester
  Rozmiary: damskie: S-XXL, męskie: S- 3XL

 • 2233
  D.A.D – Torba żeglarska 75l 040236

  Torba żeglarska w nowoczesnym stylu o pojemności 75l, można nosić jako worek/torbę lub plecak. Nieprzemakalna, regulowany i odczepiany pasek. Dużo przestrzeni wewnątrz. Dno i część środkowa z poliestru, kieszenie wewnętrzne i wydzielona przestrzeń na buty wewnątrz.

  Materiał: pokrycie wierzchnie z PCV
  Wymiary: średnica 38 cm

 • 2212
  Kolekcja Urban Style

  Uniwersalna, nowoczesna i funkcjonalna kolekcja złożona ze składanej walizki, wygodnego plecaka i funkcjonalnych toreb na laptopa oraz tablet.

 • 2301
  Korporacja

  Towarzyska gra planszowa ilustrowana rysunkami Andrzeja Mleczki. Możliwość personalizacji produktu pod zamówienie zleceniodawcy.

 • 2276
  Kubek Audio Rhythm z funkcją Bluetooth™

  Unikalny kubek o pojemności 530 ml. Zaspokaja pragnienie, w tym również to muzyczne. Zdejmowany, podświetlany głośnik Bluetooth™ niesie na muzycznej fali motywację, a podczas konferencji pozwala spokojnie prowadzić konwersację, nie zajmując przy tym rąk. Lampa LED swoim światłem zgrywa się z dźwiękami muzyki i filmu, a wbudowany stojak na media pomieści nawet największego smartfona. Zasięg Bluetooth™ to 10 metrów. W zestawie mikro-USB do kabla ładującego USB.

 • 2358
  Ładowarka bezprzewodowa

  Innowacyjny produkt dzięki któremu naładujesz swój telefon lub tablet bez zbędnych kabelków. Telefon lub tablet wystarczy umieścić na urządzeniu aby proces ładowania mógł się rozpocząć. Duża powierzchnia znakowania może być wspaniałym nośnikiem Państwa logo.

 • 2394
  Manager Bank 8000mAh

  Elegancki powerbank służący do ładowania każdego telefonu i tableta.
  Produkt wykonany z wysokiej jakości metalu i skóry ekologicznej.
  Posiada wskaźnik naładowania oraz dwa wejścia USB umożliwiające równoczesne ładowanie dwóch urządzeń.
  Pojemność 8000mAh.
  W zestawie z kabelkiem z wtyczką mikro USB i USB.

 • 2223
  Parasol z indywidualnym nadrukiem full color

  Parasol z indywidualnym nadrukiem full color. All over print – pełna powierzchnia nadruku. Nadruk wykonany metodą sublimacji. 1 panel bezszwowy. Materiał – poliester pongee. Długość – 83,5 cm. Automatyczne otwieranie czaszy. Wiatroodporny. Stelaż – czarne włókno węglowe

 • 2273
  Pióro wieczne Sheaffer 100 9322

  Pióro z kolekcji Sheaffer 100 posiada korpus i skuwkę pokryte czarnym błyszczącym lakierem oraz złocone wykończenia.
  Pióro przystosowane zostało do użytkowania wraz z nabojami oraz atramentem z kałamarza – tłoczek znajduje się w zestawie. Całość wykonana jest niesłychanie precyzyjnie. Na klipsie znajduje się biała kropka opatrzona znakiem towarowym, która stanowi symbol jakości i niezawodności produktu.

 • 2265s
  Smartwatch MyKronoz ZEFIT204

  ZeFit2 jest wygodną, wodoodporną opaską na rękę z ekranem dotykowym. Pokazuje czas, liczy kroki, pokonany dystans, spalone kalorie i czas i jakość snu. Po zsynchronizowaniu ze smartphonem (Bluetooth 4.0), pokazuje też powiadomienia o przychodzących połączeniach, smsach, e-mailach, wydarzeniach i aktywnościach w mediach społecznościowych. Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne pozwala określać cele i przypomnienia oraz monitorować swoje wyniki i postępy.

 • 2399
  Solarny Power bank

  Solarny Power bank (przenośny akumulatorek) służący do ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4. Power bank o poj. 4000 mAh, wykonany z metalu, zasilanie solarne. Do produktu dołączony jest kabelek do ładowania.

 • 2316
  Sublimacja na bawełnie

  Dzięki sublimacji można wykonywać transfery na powierzchniach poliestrowych, takich jak kubki, koszulki. Do tej pory nie było możliwości wykonania nadruku z tuszu sublimacyjnego na białej tkaninie bawełnianej. Firma Agawa.PL wprowadziła do oferty absolutny HIT – sublimację na bawełnie. Wystarczy zastosować specjalny proszek, papier oraz atrament do sublimacji. Proszek posypujemy na wydrukowaną grafikę i transferujemy na koszulkę. Prosty sposób na unikalny i trwały nadruk sublimacyjny na bawełnie

 • 2389
  TORBA BIZNESOWA W PODRÓŻY

  Elegancka i praktyczna torba dedykowana dla tych osób, które cenią sobie wygodę i funkcjonalność w czasie podróży służbowych. Torba jest idealnie zorganizowana wewnątrz (część biurowa i ubraniowa),niezwykle pojemna i wykonana z wysokiej jakości materiału typu DUO POLIESTER 1200 D. Produkt został wyposażony w pasek na ramię, uchwyt do ręki oraz 2 kółka (100% kauczuk). Materiał idealnie nadaje się do personalizacji torby: haft, folia flex etc. Wymiary 43 x 34.5 x 18 cm. Produkt ULTRA LEKKI 2.2 kg.

Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł

 • 2416
  4w1 Wirtualna klawiatura. Multidyscyplinarność w służbie Twojego komfortu.

  Wirtualna klawiatura 4w1 łączy w sobie funkcję myszki, głośnika oraz Power Banka o pojemności 5200mah. Co za tym idzie, pozwala wygodnie korzystać z urządzeń posiadających małe przyciski nawigacyjne lub ekran dotykowy, symulując pełnowymiarową klawiaturę w dowolnym miejscu i czasie.Chcesz posłuchać muzyki nic prostszego łączysz się bezprzewodowo. Telefon rozładowany nie problem. To kompaktowe urządzenie sprawia, że gdziekolwiek jesteś wszystkie gadżety masz przy sobie.

 • 2278
  Głośnik na Bluetooth® Rollbar

  Głośnik na Bluetooth® Rollbar. Głośnik Ifidelity Rollbar z funkcją Bluetooth gwarantuje doskonałą jakość dźwięku i zadziwiającą funkcjonalność. Dzięki regulowanemu ustawieniu stojaka, można teraz bez przeszkód oglądać film na tablecie lub smartfonie. Dzięki mocnemu akumulatorowi zabawa trwa aż do 8 godzin. Zasięg Bluetooth 10 metrów. W zestawie port mikro-USB do załączonego kabla USB, przez który ładuje się głośnik. Plastik ABS i metal.

 • 2410
  Gra planszowa Gierki małżeńskie

  Gra planszowa Gierki Małżeńskie ilustrowana rysunkami Andrzeja Mleczko. Istnieje możliwość personalizacji produktu wg projektu kupującego.
  Zawartość pudełka:
  instrukcja
  plansza dwustronna (wersja dla 1 pary i dla 2 do 4 par)
  8 pionków
  52 karty znamy się
  52 karty wiem wszystko
  52 karty kalambury
  52 karty między słowami
  12 kart ABC
  64 żetony kupidyn
  6 żetonów zwycięstwo (wersja dla pary)
  1 klepsydra
  2 tabliczki do rysowania
  1 tabliczka z obrotową butelką
  2 flamastry suchościeralne
  1 gąbka

 • 2232
  JAMES HARVEST SPORTSWEAR – Harrington 2111031

  Kurtka unisex w ponadczasowym stylu. Metalowy zamek z przodu oraz na prawej kieszeni (na piersi). Dostępna w trzech kolorach. Rozmiary – XS–XXXL.

 • 2313
  Okulary wirtualnej rzeczywistości

  Okulary wirtualnej rzeczywistości to idealny pomysł na wieczór pełen zabawy lub spędzanie czasu z przyjaciółmi! Urządzenie jest łatwe w obsłudze: ściągnij dowolny darmowy film VR z Google Play lub App Store i ciesz się nim w wirtualnej rzeczywistości na swoim telefonie. Okulary mają elastyczną opaskę (nietoksyczna) i miękką piankę dla zwiększenia wygody noszenia. Pasują do prawie każdego modelu telefonu (3,5-6 cali). Wyraźny obraz zapewniają wysokiej jakości soczewki optyczne PMMA.

 • 2291
  PHILIPPI. Gra chińczyk, ANGELO & DIABOLO

  Gra Chińczyk, ANGELO I DIABOLO – Kto nie zna popularnej gry w chińczyka? PHILIPPI zamienił tradycyjne pionki na Aniołki i Diabełki, tworząc w ten sposób nowy wymiar gry w szczególny sposób identyfikujący się z marką. Plansza gry wykonana jest z matowego aluminium, błyszczące pionki w dwóch odcieniach i kształtach doskonale ze sobą kontrastują, tworząc ekskluzywny zestaw, który doskonale nadaje się na wyjątkowy prezent.
  Materiał: Aluminium, nikiel polerowany, wymiary: 26,5 x 23 cm

 • 2293
  RETRO PRODUKTY RĘCZNA PRODUKCJA

  Wykonujemy repliki przedmiotów, pojazdów, części na zamówienie itp. Wszystkie produkty wykonane ręcznie z matalu, postarzane, dowolna wielkość od 10 do 60 cm, możliwość zamówienia indywidualnego wg. wzoru klienta.

 • 2400
  Smartwatch

  Najwyższej jakości smartwatch na skórzanym pasku. Bluetooth 4.0, klasa wodoodporności IP65, wyświetlacz dotykowy 1,54 LCD Touch Screen 240 x 240 pixel.

 • 2266
  Smartwatch MyKronoz ZESPLASH06

  ZeSplash jest wodoodpornym smartwatchem, umożliwiającym połączenie z telefonem poprzez Bluetooth. Wyposażony m. in. w kolorowy ekran dotykowy, mikrofon, głośnik i dyktafon. Może być wykorzystywany jako bezprzewodowy telefon, dzięki funkcji odbierania i wykonywania połączeń. Można wydawać poprzez niego komendy głosowe używając Siri. Kiedy telefon znajdzie się poza zasięgiem ZeSplasha, ten powiadomi o tym użytkownika, co zapobiega kradzieży lub zgubieniu telefonu. Gwarancja: 1 rok.

 • 2390
  TECZKA BIZNESOWA UNISEX

  Teczka skórzana 2-komorowa z wyjmowanym etui na laptopa, wykonana z najwyższej jakości skóry naturalnej LICOWEJ. Jedna z komór ma kieszeń otwartą z zakładkami na telefon lub ipad. W drugiej komorze znajduje wyjmowane etui na laptopa. W części frontowej teczki znajdują się niezwykle oryginalne 2 kieszenie zamykane na zamek suwakowy. Z tyłu teczki jest kieszeń zamykana na zamek suwakowy i uchwyt do jej transportu na walizce na kółkach. Teczkę można przenosić również na ramieniu za pomocą paska.

 • 2365
  VIDEO PREZENTACJA

  VIDEO PREZENTACJA – multimedialna reklama dla Twojej firmy. Ekran LCD: 2,8, 5 i 7 Dostępne formaty: A4, A5. Pojemność: 256 – 512 MB. Automatyczne odtwarzanie obrazu i dzwiięku po otwarciu prezentacji. Możliwość samodzielnego wgrania filmów. Bateria zapewnia około 2 godziny działania. Ponowne ładowanie baterii możliwie przez kabel USB. Programowalne guziki np. play/pause, volume up itp.

Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł

 • 2267
  Folder A4 Spot HLF530 Hugo Boss

  Folder konferencyjny ekskluzywnej marki Hugo Boss. Teczka formatu A4 (wymiary: 245 x 320 x 15 mm), wykonana jest ze skóry. Zawiera notes w linie. Pakowana w czarne pudełko ozdobne.

 • 2235
  JAMES HARVEST & FROST – Marynarka Club 2961001

  Marynarka w kolorze Navy, wykonana z materiału starannie wybranego (połącze 70% wełny, 27% poliestru i 3% stretchu), co sprawia, że marynarka jest idealna do noszenia podczas pracy. Złożona z rozwagą w walizce jest gotowa do noszenia po podróży. Dodatkami nadającymi charakteru są: kolorowe wnętrze marynarki, rogowe guziki, 4 guziki na rękawach.

  Materiał: 70% wełna, 27% poliester, 3% stretch, tkanina 380g
  Rozmiary: 46-58

 • 2236
  JAMES HARVEST SPORTSWEAR – Islandblock 2131038

  Funkcjonalna kurtka o nowoczesnym kroju, wykonana w zaawansowanych technologiach. Otwory wentylacyjne zamykane na zamek.Kieszeń na rękawie, kieszenie z przodu, kieszeń na klatce piersiowej i wewnętrzna kieszeń. W najbardziej narażonych miejscach wzmocniona tkaniną Cordura (na łokciach i w dolnej części pleców). Wysoki kołnierz, regulowany kaptur, odblaskowe elementy podnoszące bezpieczeństwo i kontrastujące zamki błyskawiczne.

  Materiał: 100% POLIESTER · WP 8000 / MVP 5000
  Rozmiary: S-3XL

 • 2288
  Karykatura 3D

  Wygrawerowana w statuetce szklanej (ze szkła bezbarwnego, wolnego od zanieczyszczeń i zielonkawych odbarwień) karykatura Ważnej Osoby. Na podstawie zdjęcia wykonujemy karykaturę, którą następnie wzbogacamy o głębię 3D. Tak przygotowany obraz przestrzenny grawerujemy wewnątrz statuetki. W statuetce można również wpisać własne życzenia lub umieścić logotyp. Doskonały pomysł na prezent z okazji awansu lub urodzin, dla każdego kto ma już wszystko.

 • 2248
  Książka

  Fletnia chińska – antologia poezji chińskiej z obejmująca ok. 2500 lat. Chcieliśmy przy tej publikacji oddać ducha kultury i cywilizacji chińskiej. Dlatego wydrukowaliśmy ją na czerpanym papierze, ponieważ Chińczycy go wynaleźli. Oprawiliśmy w jedwab, ponieważ go również wynaleźli. Ma formę koła, ponieważ Chiny uważają się za państwo środka. Tomik pachnie jaśminem, tak charakterystycznym dla Chin zapachem. Etui odwzorowuje kształt symboli yin i yang antycznej filozofii chińskiej i metafizyki.

 • 4.0.1
  4.0.1
  PHILIPPI, Puzzle Globus, EXTRAVAGANZA

  Układanka w kształcie globu, marki PHILIPPI – nie tylko fani puzzli będą pod wrażeniem, ale również globtroterzy i znawcy niezwykłej konstrukcji. Magnetyczny globus jest zamontowany na chromowanym stojaku i składa się z 164 części układanki. Taki globus to nie tylko antystresowa gra, ale także wyjątkowa ozdoba salonu lub biura. Świetny pomysł na oryginalny prezent.

 • 2275
  Pióro wieczne Cross Peerless

  Pióro wieczne Peerless zaprojektowane zostało, aby uczcić dziedzictwo firmy stając się tym samym najlepszym narzędziem do pisania, jaki kiedykolwiek wprowadzone zostało na rynek.
  Stalówka zaprojektowana została z mistrzowską precyzją – szeroka, pięknie grawerowana i wykonana została z 18K złota. W koronie pióra osadzony został kryształ Swarowskiego. Korpus i skuwka pokryta charakterystycznym wzorem (kratką) zaczerpniętą z legendarnej kolekcji Cross Century zaprezentowanej w 1917 roku.

 • 2401
  Zegarek CENTURIO

  CENTURIO to doskonałe połączenie włoskiego designu ze szwajcarską precyzją. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, wyposażony w niezbędne funkcje. Posiada m.in.: dużą kopertę, wykonaną z hipoalergicznej stali nierdzewnej (42mm.), z szafirowym szkiełkiem, stoper, prędkościomierz, wskaźnik daty oraz gwarancję wodoszczelności do 100m. Jego pasek wykonano z wygodnego kauczuku o oryginalnym wzornictwie, zakończonego zapięciem ze stali nierdzewnej. Produkt umieszczony w eleganckim pudełku.

W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt:

Mariusz Chmura
E-mail: mariusz@gjc.pl
Tel.: 616740154