Gifts of the Year

baner-giftsoftheyear
Goty 2018

DYKTUJ TRENDY W BRANŻY!

Wydawca magazynów Gifts Journal Polska oraz organizator Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2018, rozpoczyna 6 listopada 2017 r. kolejną odsłonę konkursu „Gifts of the Year”, którego celem jest wyłonienie i promocja najpopularniejszych upominków reklamowych 2018.

Zapracuj na pozytywny wizerunek marki, wpłyń na lepszą identyfikację cenową swoich produktów.

Uczestnicy konkursu

Bezpłatnie produkty do konkursu mogą zgłaszać Wystawcy XIV edycji Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2018.

Nagroda przyznawana przez agencje reklamowe i dystrybutorów (głosowanie online):

Kategorie konkursowe:
Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł
Produkty impulsowe – do kwoty 5 zł
Produkty wzmacniające markę – do kwoty 25 zł
Produkty promocyjne – do kwoty 50 zł
Produkty Premium – do kwoty 150 zł
Produkty De Luxe – do kwoty 500 zł
Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

Nagroda przyznawana przez zwiedzających targów RemaDays Warsaw 2018:

Kategorie konkursowe:

TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.

TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.

TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

Nagrody i wyróżnienia

W każdej kategorii cenowej (nagroda od agencji i dystrybutorów) zostaną przyznane I, II i III miejsca dla artykułów reklamowych, które uzyskały odpowiednio największą łączną liczbę głosów oraz trzy wyróżnienia.

Również w trzech kategoriach targowych (nagroda od zwiedzających) trzy pierwsze nagrody oraz po jednym wyróżnieniu, zostaną przyznane za największą ilość głosów.

Termin zgłoszeń do konkursu

Zgłoszenia przyjmowane będą od 7 listopada 2017 do 5 stycznia 2018 r. na stronie www.remadays.com w zakładce Konkursy > Gifts of the Year.

Jak głosować?

Proces głosowania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich potrwa od 9 do 16 stycznia 2018 r., a głosy oddawać będzie można poprzez unikalne linki rozesłane przez organizatora, prowadzące do formularza. Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora i mogą oni oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 10 produktów z największą liczbą głosów, które przejdą do drugiego etapu konkursu i wystawione zostaną na stoisku organizatora w Hali F w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn. Drugi etap głosowania przebiegać będzie na targach w hali Ptak Warsaw Expo Nadarzyn w drodze głosowania poprzez specjalne formularze w dniach 7-9 lutego 2018 r. Zwiedzający targi oraz przedstawiciele uprawnionych do głosowania firm ponownie mogą oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. Finał konkursu nastąpi 9 lutego 2018 o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn.

Rozdanie nagród

Rozdanie nagród w konkursie Gifts of the Year nastąpi w sali konferencyjnej w hali E w dniu 9.02.2018 o godzinie 12.00.

REGULAMIN KONKURSU GIFTS OF THE YEAR

§ 1
Organizatorem konkursu „Gifts of the Year” 2018 jest wydawca Specjalistycznego magazynu branży upominków reklamowych Gifts Journal oraz organizator Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays 2018r., firma GJC International Sp. z o.o. sp. k.

§ 2
Tytuł „Gifts of the Year 2018” przyznawany będzie w dziesięciu kategoriach:
1. Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł.
2. Produkty impulsowe – do kwoty 5 zł.
3. Produkty wzmacniające markę – do kwoty 25 zł.
4. Produkty promocyjne – do kwoty 50 zł.
5. Produkty Premium – do kwoty 150 zł.
6. Produkty De Luxe – do kwoty 500 zł.
7. Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł.
8. TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.
9. TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.
10. TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

§ 3
W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody (za I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia (za IV, V i VI miejsce).
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
I wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II wyróżnienie – produkt piąty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III wyróżnienie – produkt szósty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania

W drugim etapie głosowania przyznane zostaną trzy nagrody (za I, II i III miejsce) oraz po jednym wyróżnieniu.
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
Wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.

§ 4
Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach kwartalnika Gifts Journal, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do około 23 000 firm z branży oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com i www.giftsjournal.pl

§ 5

Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

§ 1
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach od 7 listopada 2017 do 5 stycznia 2018 roku.

§ 2
Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2018. Do konkursu mogą zgłaszać się także firmy zagraniczne.

§ 3
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konkursie może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Zgłoszenie produktów do konkursu możliwe będzie na stronie internetowej www.remadays.com. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu będącego wystawcą przyjmowane będą bezpłatnie. Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.

§ 4
Na zdjęciu zgłoszonego produktu do konkursu nie może być widoczne logo firmy.

§ 5
Zgłoszenie produktów do konkursu będzie możliwe na stronie internetowej www.remadays.com, poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 6
Formularz zgłoszeniowy produktu do konkursu zawiera następujące wymagane pola:
nazwa produktu,
opis produktu (do 500 znaków, bez informacji o producencie czy nazwy firmy),
zdjęcie produktu (bez tła i logo producenta),
pełna nazwa firmy, miejscowość,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu,
telefon i e-mail do osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu.

§ 7
W trakcie głosowania na liście konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej wyświetlone będą tylko dane dotyczące produktu tj. nazwa, opis i zdjęcie produktu. Treści zawierające informacje o producencie nie będą zamieszczane.

§ 8
Lista produktów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.remadays.com w dniu 9 stycznia 2018 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu będą udzielały osoby do tego wyznaczone, określone na stronie www.remadays.com.

GŁOSOWANIE – I ETAP

§ 1
Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 9.01.2018 – 16.01.2018 do godz. 12:00.

§ 2
Głosowanie możliwe będzie na stronie www.remadays.com.

§ 3
Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora. O konkursie i zasadach głosowania zostaną poinformowani w formie elektronicznej, tj. w postaci newsletterów, e-maili wysyłanych do całej bazy branży reklamowej organizatora oraz w mediach branży reklamowej współpracujących z organizatorem konkursu.

§ 4
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów z listy konkursowej.

§ 5
W głosowaniu zostanie wyłonionych 10 produktów finałowych z każdej kategorii konkursowej, które uzyskały największą łączną liczbę głosów oddanych przez internautów. Finaliści wezmą udział w głosowaniu na targach RemaDays Warsaw 2018.

§ 6
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.remadays.com do dnia 25 stycznia 2017 r.

§ 7
Firmy, których produkty zakwalifikowały się do drugiego etapu głosowania, zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową i telefoniczną w dniach 17.01.-24.01.2018 r. Organizator poinformuje także o konieczności dostarczenia produktów zakwalifikowanych do finału konkursu na targi RemaDays Warsaw 2017 w PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn, al. Katowicka 62, Nadarzyn 05-830, Wolica 114D celem umieszczenia produktów w gablotach do drugiego etapu konkursu. Organizator przekaże również informację o odbiorze wyróżnienia za zdobycie określonego miejsca w tym etapie glosowania.

§ 8
Produkty finałowej dziesiątki będą prezentowane w gablotach w WARSAW EXPO Nadarzyn

GŁOSOWANIE – II ETAP

§ 1
Głosowanie przebiegać będzie na targach w hali PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn w drodze głosowania na formularzach w dniach od 7 do 8 lutego 2018 roku.

§ 2
Zwiedzający mogą oddać po jednym głosie na dowolne produkty z listy produktów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

§ 3
Finał konkursu nastąpi 9 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E.

ODBIÓR ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU PRODUKTÓW

§ 1
Odbiór zgłoszonych do konkursu produktów odbywać się będzie 9 lutego 2018r. Uczestnicy dokonują tego we własnym zakresie do czasu zakończenia dnia targowego tj. do godziny 16:00. Produkty dostępne będą po ceremonii wręczenia nagród w sali konferencyjnej w hali E.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZGŁOŚ PRODUKT DO KONKURSU GIFTS OF THE YEAR 2018

Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2018

UWAGA!
1. Można zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii.
2. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu przyjmowane będą bezpłatnie.
Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.


zdjecie

* pole obowiązkowe
Pola oznaczone * pozostają tylko do informacji organizatora i nie będą wyświetlane na liście konkursowej.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 6.11.2017 – 5.01.2018.
Lista produktów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej w dniu 8 stycznia 2018.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 8.01.2018 – 19.01.2018 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych drogą mailową.

IMG_3802_1

WYNIKI GŁOSOWANIA NA TARGACH REMADAYS WARSAW 2017

TOP FUN

1. Leżaking Leżak eventowy - KUSHA ARTUR KARWACKI

1. Leżaking

2. Model mięśniolotu Leonardo da Vinci - ŻEJMO&SIATECKI S.C.

2. Mięśniolot

3. Koszula fioletowa mucha 40 - TEXET POLAND SP. Z O.O.

3. Koszula fioletowa

Wyróżnienie - Parasol Revers - ASGARD SP. Z O.O.

4. Parasol Rewers

TOP IDEA

1. Brelok 5 w 1 - BADGE4U

1. Brelok 5w1

2. Wino z lampką - ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.

2. Wino z lampką

3. Lazzybag - BEE 2

3. Lazzybag

Wyróżnienie - Kieszonkowy Power Bank PB 02 - WILK ELEKTRONIK S.A. - GOODRAM

4. Kieszonkowy Power Bank

TOP DESIGN

1. PPHU Ceramika Tułowice - ŻARÓWKA DO NAPOJÓW

1. Żarówka

2. Sportpods vision - BOOMPODS POLSKA

2. Sportpods

3. Butelka mleczna, karmelowa i choco cookie - SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA

3. Butelka mleczna

Wyróżnienie - Szklana gitara - GLASS STUDIO HABRAT

4. Szklana gitara

 

WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

Produkty masowe – drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50zł
Lp. Produkt Firma
1. CARDGUARD BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI Cardguard
2. DŁUGOPIS MULTI WHITEBOX Długopis Multi
3. CABO PLUS MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. Cabo plus
W PERSONALIZOWANE ŻELKI- GIVE AWAY COLLECTION ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. Żelki
W BRELOKI Z PVC CITRON GROUP Brelok PVC
W CAMERA BLOCKER BADGE4U Camera Blocker
Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł
Lp. Produkt Firma
1. CHUSTA WIELOFUNKCYJNA LIGHT BEE2 Chusta
2. MOBILE RING & MOBILE HOLDER BADGE4U Mobile Ring
3. DŁUGOPIS SPY PEN ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O. Spy Pen
W ETUI NA WIZYTÓWKI 529 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ Etui
W UCHWYT / STOJAK NA TELEFON PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA Uchwyt
W LUNCHBOX Z TŁOCZENIEM! ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. Lunchbox
Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł
Lp. Produkt Firma
1. ŻARÓWKA DO NAPOJÓW PPHU CERAMIKA TUŁOWICE 1. Żarówka
2. SWIZZ FINDER – LOKALIZATOR PRZEDMIOTÓW I OSÓB ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O. Swizz Finder
3. PARASOL REVERS ASGARD SP. Z O.O. 4. Parasol Rewers
W OPASKA Z PORTAMI USB I MIKRO USB MACMA POLSKA SP.Z O.O. Opaska
W KUBEK NA JOGURT SAGAFORM TEXET POLAND SP. Z O.O. Kubek na jogurt
W TRIANGLE SET CAPIRA Triangle set
Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł
Lp. Produkt Firma
1. PARASOL SKŁADANY ODWROTNIE MACMA POLSKA SP.Z O.O. 4047610_7.eps
2. UCHWYT MAGNETYCZNY NA SMARTFONA KOMPRANET.PL SP.J. Uchwyt magnetyczny
3. SZKLANKA Z PODWÓJNĄ ŚCIANKĄ AMO VIALLI DESIGN KULIG SPÓŁKA Z O.O. Szklanka z podwójną ścianką
W LOKALIZATOR BLUETOOTH MACMA POLSKA SP.Z O.O. Lokalizator
W GRA EDUKACYJNA COLOP POLSKA Gra edukacyjna
W PAMIĘĆ USB URA2 WILK ELEKTRONIK S.A Pamięć USB
Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł
Lp. Produkt Firma
1. SMARTWATCH MYKRONOZ ZEFIT3 EASY GIFTS SP. Z O. O. Smartwatch
2. KUBKI PAO EXPEN S.C. Kubki Pao
3. SCYZORYK NAILCLIP WOOD VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. Scyzoryk
W LAZZYBAG BEE2 3. Lazzybag
W GŁOŚNIK BLUETOOTH Z PODSTAWKĄ DO TELEFONU PAR BAKULA SP. J. Głośnik Bluetoth
W BUTELKA Z WIZYTÓWKĄ WHITEBOX Butelka z wizytówką
Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. SPORTPODS VISION BOOMPODS POLSKA 2. Sportpods
2. ZESTAW WALIZKA PILOTKA I TORBA NA LAPTOP WENGER PATRIOT VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. Zestaw walizka
3. VIDEO PREZENTACJA – MULTIMEDIALNA REKLAMA DLA TWOJEJ FIRMY GIFT STAR & PRO-USB Video prezentacja
W ZEGAREK ICE CHIC-BLACK GOLD-SMALL EASY GIFTS SP. Z O. O. Zegarek ICE
W DOLCE – RADIO AM/FM I GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY BAS KREACJA Radio
W TERRACE TEEM DYTRYBUTOR MARKI LEXON Terrace
Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. LEŻAKING – LEŻAK EVENTOWY KUSHA ARTUR TARWACKI 1. Leżaking
2. ZEGAREK WENGER ATTITUDE VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. Zegarek Wenger
3. D.A.D – KURTKA EXPLORE TEXET POLAND SP. Z O.O. Kurtka
W MOLESKINE SMART WRITING SET AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. Moleskine
W KRYSZTAŁOWY GŁOŚNIK GIFT STAR & PRO-USB Głośnik kryształowy
W SZKLANA GITARA GLASS STUDIO HABRAT 4. Szklana gitara

Produkty masowe - drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50 zł

 • cardguard - Zabezpieczyliśmy ponad dwa miliony kart. Zaufały nam instytucje finansowe oraz osoby prywatne. Po trzech latach obecności na rynku cardguard zdobył trzy nagrody Gifts of the Year oraz pozytywne recenzje w prasie. Produkt posiada certyfikat wydany Instytut Elektroniki AGH w Krakowie, gwarantujący stu procentową skuteczność ochrony przed elektronicznymi kieszonkowcami. Jeśli dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy cardguard jest dla Ciebie.
  I miejsce cardguard

  Zabezpieczyliśmy ponad dwa miliony kart. Zaufały nam instytucje finansowe oraz osoby prywatne.
  Po trzech latach obecności na rynku cardguard zdobył trzy nagrody Gifts of the Year oraz pozytywne recenzje w prasie.
  Produkt posiada certyfikat wydany Instytut Elektroniki AGH w Krakowie, gwarantujący stu procentową skuteczność ochrony przed elektronicznymi kieszonkowcami. Jeśli dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy cardguard jest dla Ciebie.

 • Długopis Multi - Długopis Multi to produkt 4w1 - długopis piszący na niebiesko - stylus do ekranów - wygodny uchwyt do telefonów i tabletów - czyścik do ekranów Wysokiej jakości plastik i ładny design wyróżnia produkt na rynku. Duża powierzchnia druku na korpusie jak i na klipie. Długopis występuje w 6 kolorach: białym, granatowym, niebieskim, czerwonym, zielonym i pomarańczowym.
  II miejsce Długopis Multi

  Długopis Multi to produkt 4w1
  – długopis piszący na niebiesko
  – stylus do ekranów
  – wygodny uchwyt do telefonów i tabletów
  – czyścik do ekranów

  Wysokiej jakości plastik i ładny design wyróżnia produkt na rynku. Duża powierzchnia druku na korpusie jak i na klipie.
  Długopis występuje w 6 kolorach: białym, granatowym, niebieskim, czerwonym, zielonym i pomarańczowym.

 • CABO PLUS - CABO PLUS - pomaga w codziennym ładzie naszego życia. Nie schylaj się już więcej pod biurko by sięgnąć po potrzebny kabel.... MOB połączył funkcjonalność z nośnikiem reklamy. Twoje logo jest zawsze widoczne, Twój potencjalny odbiorca zawsze będzie spoglądał na logo sięgając po niezbędny mu kabel.
  III miejsce CABO PLUS

  CABO PLUS – pomaga w codziennym ładzie naszego życia. Nie schylaj się już więcej pod biurko by sięgnąć po potrzebny kabel…. MOB połączył funkcjonalność z nośnikiem reklamy. Twoje logo jest zawsze widoczne, Twój potencjalny odbiorca zawsze będzie spoglądał na logo sięgając po niezbędny mu kabel.

 • Personalizowane ŻELKI- Give away Collection - PYSZNY GADŻET REKLAMOWY! Wybierz spośród 41 dostępnych kształtów standardowych lub STWÓRZ WŁASNY KSZTAŁT, dobierz odpowiedni kolor i smak. Uzupełnij swoją reklamę personalizowanym opakowaniem- dzięki GIVE AWAY COLLECTION każda torebka może być niepowtarzalna, mieć INNY NADRUK z zachowaniem motywu przewodniego. Żelki zawierają 10% koncentratu soku owocowego naturalne aromaty i barwniki roślinne.
  wyróżnienie Personalizowane ŻELKI- Give away Collection

  PYSZNY GADŻET REKLAMOWY!
  Wybierz spośród 41 dostępnych kształtów standardowych lub STWÓRZ WŁASNY KSZTAŁT, dobierz odpowiedni kolor i smak. Uzupełnij swoją reklamę personalizowanym opakowaniem- dzięki GIVE AWAY COLLECTION każda torebka może być niepowtarzalna, mieć INNY NADRUK z zachowaniem motywu przewodniego.
  Żelki zawierają 10% koncentratu soku owocowego naturalne aromaty i barwniki roślinne.

 • Breloki z PVC - Breloki wykonane w kształcie na zamówienie, wg. autorskiego projektu. Tworzymy dla Państwa breloki, których wygląd ogranicza jedynie wyobraźnia. Minimalna ilość: 100szt.
  wyróżnienie Breloki z PVC

  Breloki wykonane w kształcie na zamówienie, wg. autorskiego projektu. Tworzymy dla Państwa breloki, których wygląd ogranicza jedynie wyobraźnia.
  Minimalna ilość: 100szt.

 • camera blocker - Nie zaklejasz kamerki w laptopie ? Myślisz, że to fanaberia ? To błąd. Dla hackerów podglądanie przez kamerę jest stosunkowo łatwe. Każdy świadomy użytkownik komputera powinien zdawać sobie z tego sprawę. Przestępca nie tylko może robić nam zdjęcia, może także nagrywać całe filmy. Dlatego oferujmy estetyczne naklejki zalane żywicą, które można dowolnie odklejać i przyklejać z powrotem na kamerę, nie zostawiając śladu. Camera blocker jest dostępny na kartoniku, zapakowany w polybag.
  wyróżnienie camera blocker

  Nie zaklejasz kamerki w laptopie ? Myślisz, że to fanaberia ? To błąd. Dla hackerów podglądanie przez kamerę jest stosunkowo łatwe.
  Każdy świadomy użytkownik komputera powinien zdawać sobie z tego sprawę. Przestępca nie tylko może robić nam zdjęcia, może także nagrywać całe filmy.
  Dlatego oferujmy estetyczne naklejki zalane żywicą, które można dowolnie odklejać i przyklejać z powrotem na kamerę, nie zostawiając śladu.
  Camera blocker jest dostępny na kartoniku, zapakowany w polybag.

 • BASILUR Music Concert „Wedding” Herbata liściasta - Prezentujemy Państwu szczególny Gift na wyjątkową okazję, jaką jest Ślub. Najwyższej jakości czarna herbata cejlońska z dodatkiem naturalnych owoców mango, moreli , rodzynek, kwiatów jaśminu oraz nutą jabłka i brzoskwini zamknięta w pięknej, ozdobnej puszce z pozytywką . W ofercie znajduje się cała gama niepowtarzalnych smakowo i wizualnie produktów prezentowych, dedykowanych na różne okazje np. Dzień Kobiet, Walentynki, Boże Narodzenie.
  BASILUR Music Concert „Wedding” Herbata liściasta

  Prezentujemy Państwu szczególny Gift na wyjątkową okazję, jaką jest Ślub. Najwyższej jakości czarna herbata cejlońska z dodatkiem naturalnych owoców mango, moreli , rodzynek, kwiatów jaśminu oraz nutą jabłka i brzoskwini zamknięta w pięknej, ozdobnej puszce z pozytywką .
  W ofercie znajduje się cała gama niepowtarzalnych smakowo i wizualnie produktów prezentowych, dedykowanych na różne okazje np. Dzień Kobiet, Walentynki, Boże Narodzenie.

 • Czekoladka Spot 30 i Spot 30 Flow Pack - Czekoladka Spot 30 to trzydziestogramowa tabliczka pakowana w owijce lub w folii. Produkt ze względu na optymalną wielkość (Spot 30 - 76x76 mm; Spot 30 Flow Pack - 80 x 115 mm) jest idealnym, słodkim gadżetem na targi lub jako upominek dla kontrahentów oraz klientów. Czekoladka Spot 30 posiada również dużą powierzchnię reklamową, na której możliwe jest umieszczenie logo, hasła lub grafiki. Spot 30 występuje w 3 smakach do wyboru: czekolady mlecznej, deserowej lub białej.
  Czekoladka Spot 30 i Spot 30 Flow Pack

  Czekoladka Spot 30 to trzydziestogramowa tabliczka pakowana w owijce lub w folii. Produkt ze względu na optymalną wielkość (Spot 30 – 76×76 mm; Spot 30 Flow Pack – 80 x 115 mm) jest idealnym, słodkim gadżetem na targi lub jako upominek dla kontrahentów oraz klientów. Czekoladka Spot 30 posiada również dużą powierzchnię reklamową, na której możliwe jest umieszczenie logo, hasła lub grafiki. Spot 30 występuje w 3 smakach do wyboru: czekolady mlecznej, deserowej lub białej.

 • Ołówek automatyczny LOOKALIKE - Ołówek automatyczny LOOKALIKE wykonany z plastiku imitującego prawdziwe drewno. Z gumką do mazania na końcu obudowy. Zawiera rysik 1 x 0,7 mm. Dostępny w sześciu wersjach kolorystycznych: biały, czarny, niebieski, czerwony, zielony i pomarańczowy.
  Ołówek automatyczny LOOKALIKE

  Ołówek automatyczny LOOKALIKE wykonany z plastiku imitującego prawdziwe drewno. Z gumką do mazania na końcu obudowy. Zawiera rysik 1 x 0,7 mm. Dostępny w sześciu wersjach kolorystycznych: biały, czarny, niebieski, czerwony, zielony i pomarańczowy.

 • Zawieszka odblaskowa 3M z poddrukiem - Zawieszki odblaskowe z certyfikowanej , profesjonalnej folii 3M . Zgodność z normą CE EN13356. Poddruk bez ograniczeń, nadruk pod folią nie zaburza funkcji odblaskowych produktu. Pod folią można umieścić logo , hasło , obrazek w jakości zdjęcia. Do kompletu w tej samej jakości można wykonać opaski, naklejki odblaskowe, przypinki odblaskowe. Idealny gadżet na rybki europejskie dla firm, które wysoką jakością gadżetu wzmacniają własną markę.
  Zawieszka odblaskowa 3M z poddrukiem

  Zawieszki odblaskowe z certyfikowanej , profesjonalnej folii 3M . Zgodność z normą CE EN13356. Poddruk bez ograniczeń, nadruk pod folią nie zaburza funkcji odblaskowych produktu. Pod folią można umieścić logo , hasło , obrazek w jakości zdjęcia. Do kompletu w tej samej jakości można wykonać opaski, naklejki odblaskowe, przypinki odblaskowe. Idealny gadżet na rybki europejskie dla firm, które wysoką jakością gadżetu wzmacniają własną markę.

Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł

 • Chusta wielofunkcyjna Light - Chusty wielofunkcyjna Light produkt wykonany na bazie modelu standard wzbogacony o elementy odblaskowe według projektu klienta. Dzięki elementom odblaskowym użytkownik chusty Bee2 Light widoczny jest z odległości 150 m. Folia odblaskowa użyta w naszym produkcie posiada atest europejskich służb mundurowych.
  I miejsce Chusta wielofunkcyjna Light

  Chusty wielofunkcyjna Light produkt wykonany na bazie modelu standard wzbogacony o elementy odblaskowe według projektu klienta. Dzięki elementom odblaskowym użytkownik chusty Bee2 Light widoczny jest z odległości 150 m. Folia odblaskowa użyta w naszym produkcie posiada atest europejskich służb mundurowych.

 • mobile ring & mobile holder - Mobile ring to użyteczny gadżet do Twojego telefonu. W trakcie rozmowy zawieszasz telefon na palcu i dzięki temu nie wypadnie Ci z dłoni. Użyty jako podpórka pozwala na wygodne oglądanie filmów i korzystanie z aplikacji. W połączeniu z mobile holder może być zamontowany w kratce wentylacyjnej auta lub na szybie i ułatwiać korzystanie z GPS. Jest dostępny w kolorach: białym, czarnym, żółtym, różowym, niebieskim i zielonym. Jako wykończenie możesz użyć naklejki epoksydowej lub płaskiej.
  II miejsce mobile ring & mobile holder

  Mobile ring to użyteczny gadżet do Twojego telefonu. W trakcie rozmowy zawieszasz telefon na palcu i dzięki temu nie wypadnie Ci z dłoni. Użyty jako podpórka pozwala na wygodne oglądanie filmów i korzystanie z aplikacji. W połączeniu z mobile holder może być zamontowany w kratce wentylacyjnej auta lub na szybie i ułatwiać korzystanie z GPS. Jest dostępny w kolorach: białym, czarnym, żółtym, różowym, niebieskim i zielonym. Jako wykończenie możesz użyć naklejki epoksydowej lub płaskiej.

 • Długopis SPY PEN - SPY PEN to 3 funkcyjny długopis. Podstawową funkcję pisania uzupełnia mini latarka LED oraz touch pen - dotykowy rysik do urządzeń mobilnych. Dostępny w 7 kolorach idealnie nadaje się do znakowania laserem, jak również nadruku tampodrukiem.
  III miejsce Długopis SPY PEN

  SPY PEN to 3 funkcyjny długopis. Podstawową funkcję pisania uzupełnia mini latarka LED oraz touch pen – dotykowy rysik do urządzeń mobilnych. Dostępny w 7 kolorach idealnie nadaje się do znakowania laserem, jak również nadruku tampodrukiem.

 • Etui na wizytówki 529 - Etui wykonane z metalu chromowanego, oprawione w ekoskórę. Zamykane na magnes. 9 kolorów do wyboru. Rozmiar 9,8 x 6,3 x 1,3 cm.
  wyróżnienie Etui na wizytówki 529

  Etui wykonane z metalu chromowanego, oprawione w ekoskórę. Zamykane na magnes. 9 kolorów do wyboru.
  Rozmiar 9,8 x 6,3 x 1,3 cm.

 • Uchwyt / stojak na telefon - Praktyczny uchwyt / stojak na telefon w kształcie obrotowego pierścienia zakładanego na palec. Przyklejany do tylnej ścianki może służyć także jako stojak dla telefonu.
  wyróżnienie Uchwyt / stojak na telefon

  Praktyczny uchwyt / stojak na telefon w kształcie obrotowego pierścienia zakładanego na palec. Przyklejany do tylnej ścianki może służyć także jako stojak dla telefonu.

 • LUNCHBOX z TŁOCZENIEM! - NIESAMOWITY EFEKT WIZUALNY! Uniwersalny gadżet reklamowy. Wyjątkowe pudełko śniadaniowe z zamknięciem tylu „click”. Pudełko z możliwością umieszczenia wypukłego LOGO 3D NA WIECZKU!
  wyróżnienie LUNCHBOX z TŁOCZENIEM!

  NIESAMOWITY EFEKT WIZUALNY!
  Uniwersalny gadżet reklamowy. Wyjątkowe pudełko śniadaniowe z zamknięciem tylu „click”. Pudełko z możliwością umieszczenia wypukłego LOGO 3D NA WIECZKU!

 • brelok 5w1 - Nowość sezonu - brelok 5w1. Dzięki niemu już nigdy nie znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia! Twoje klucze będą zawsze pod ręką, będziesz mógł korzystać z wózka w supermarkecie, otworzyć nawet najlepiej zamkniętą puszkę, otworzyć i zamknąć napoczętą butelkę z kapslem. Brelok 5w1 jest dostępny w sześciu kolorach i znajdują się na nim dwa miejsca na naklejki. Możesz zaprojektować własną naklejkę - stworzymy ją w wersji płaskiej bądź wypukłej.
  brelok 5w1

  Nowość sezonu – brelok 5w1. Dzięki niemu już nigdy nie znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia!
  Twoje klucze będą zawsze pod ręką, będziesz mógł korzystać z wózka w supermarkecie, otworzyć nawet najlepiej zamkniętą puszkę, otworzyć i zamknąć napoczętą butelkę z kapslem.
  Brelok 5w1 jest dostępny w sześciu kolorach i znajdują się na nim dwa miejsca na naklejki.
  Możesz zaprojektować własną naklejkę – stworzymy ją w wersji płaskiej bądź wypukłej.

 • Czytnik kart microSD All-in-one A020 - Czytnik A020 to rozwiązanie łączące funkcjonalność kilku urządzeń w jednym. Jest to czytnik kart microSD wyposażony w dwa złącza: standardowe USB 2.0 oraz micro USB mające zastosowanie głównie w komórkach i mobilnych urządzaniach przenośnych. Połączenie tych rozwiązań umożliwia swobodne przenoszenie danych pomiędzy komputerami, smartfonami, tabletami, aparatami oraz kamerami. Biała, rotacyjna obudowa czytnika, nie tylko chroni złącze ale daje również możliwość pełnej personalizacji logo klienta.
  Czytnik kart microSD All-in-one A020

  Czytnik A020 to rozwiązanie łączące funkcjonalność kilku urządzeń w jednym. Jest to czytnik kart microSD wyposażony w dwa złącza: standardowe USB 2.0 oraz micro USB mające zastosowanie głównie w komórkach i mobilnych urządzaniach przenośnych. Połączenie tych rozwiązań umożliwia swobodne przenoszenie danych pomiędzy komputerami, smartfonami, tabletami, aparatami oraz kamerami. Biała, rotacyjna obudowa czytnika, nie tylko chroni złącze ale daje również możliwość pełnej personalizacji logo klienta.

 • Butelka Mleczna, Karmelowa i Choco Cookies - Butelka Mleczna, Karmelowa i Choco Cookies – 3 butelki w ofercie Słodkie Upominki rodem z PRL-u zaskoczą każdego słodką zawartością. Spersonalizowana etykieta na dobrze znanej z dawnych czasów butelce wzbudzi tylko pozytywne skojarzenia wśród klientów, a pyszna zawartość w postaci mlecznych cukierków Candy Pack, karmelowej kostki Fudge lub mini ciasteczek w czekoladzie białej, mlecznej lub deserowej utrwali pozytywny wizerunek marki lub firmy.
  Butelka Mleczna, Karmelowa i Choco Cookies

  Butelka Mleczna, Karmelowa i Choco Cookies – 3 butelki w ofercie Słodkie Upominki rodem z PRL-u zaskoczą każdego słodką zawartością. Spersonalizowana etykieta na dobrze znanej z dawnych czasów butelce wzbudzi tylko pozytywne skojarzenia wśród klientów, a pyszna zawartość w postaci mlecznych cukierków Candy Pack, karmelowej kostki Fudge lub mini ciasteczek w czekoladzie białej, mlecznej lub deserowej utrwali pozytywny wizerunek marki lub firmy.

 • Skarpety reklamowe z dowolnym logo - - możliwość personalizacji produktu - bogata oferta modeli - krótkie stopki, skarpety sportowe, outdoorowe, getry piłkarskie, skarpetki narciarskie i snowboardowe - dowolna rozpiętość rozmiarów - od dzieci do dorosłych - szerokie możliwości dobrania składu produktu - od włókien naturalnych aż po zaawansowane włókna techniczne - rozsądny MOQ i atrakcyjny czas realizacji - produkt wykonany w Polsce
  Skarpety reklamowe z dowolnym logo

  – możliwość personalizacji produktu
  – bogata oferta modeli – krótkie stopki, skarpety sportowe, outdoorowe, getry piłkarskie, skarpetki narciarskie i snowboardowe
  – dowolna rozpiętość rozmiarów – od dzieci do dorosłych
  – szerokie możliwości dobrania składu produktu – od włókien naturalnych aż po zaawansowane włókna techniczne
  – rozsądny MOQ i atrakcyjny czas realizacji
  – produkt wykonany w Polsce

Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł

 • Żarówka do napojów - Nowość na polskim rynku - szklanka w kształcie żarówki. Pojemność: 400 ml Wysokość: 17 cm (bez rurki) Gadżet świetnie sprawdza się podczas imprez, ale również w codziennym użytkowaniu. Polecany jako gift reklamowy w szczególności dla branży spożywczej.
  I miejsce Żarówka do napojów

  Nowość na polskim rynku – szklanka w kształcie żarówki.
  Pojemność: 400 ml
  Wysokość: 17 cm (bez rurki)
  Gadżet świetnie sprawdza się podczas imprez, ale również w codziennym użytkowaniu.
  Polecany jako gift reklamowy w szczególności dla branży spożywczej.

 • SWIZZ Finder - lokalizator przedmiotów i osób - Brelok oraz telefon po sparowaniu alarmują nas gdy oddalą się od siebie na odległość większą niż 20m, co umożliwi nam odnalezienie pożądanej rzeczy. Finder możemy przypiąć do kluczy, obroży psa, włożyć do walizki, bądź plecaka dziecka albo zostawić w aucie. Dzięki czemu łatwo odnajdziemy go na mapie, np. dziecko w lesie lub auto pozostawione na parkingu. Klikając dwukrotnie przycisk na breloku możemy zrobić selfie swoim smartfonem. Do Findera jest dedykowana aplikacja ze sklepu Play lub AppStore
  II miejsce SWIZZ Finder – lokalizator przedmiotów i osób

  Brelok oraz telefon po sparowaniu alarmują nas gdy oddalą się od siebie na odległość większą niż 20m, co umożliwi nam odnalezienie pożądanej rzeczy. Finder możemy przypiąć do kluczy, obroży psa, włożyć do walizki, bądź plecaka dziecka albo zostawić w aucie. Dzięki czemu łatwo odnajdziemy go na mapie, np. dziecko w lesie lub auto pozostawione na parkingu. Klikając dwukrotnie przycisk na breloku możemy zrobić selfie swoim smartfonem. Do Findera jest dedykowana aplikacja ze sklepu Play lub AppStore

 • Parasol REVERS - Odwrócony parasol REVERS to odkrywanie funkcjonalności parasola na nowo. Dzięki odwróceniu tradycyjnego sposobu otwierania czaszy otrzymaliśmy praktyczny i przykuwający uwagę upominek. Parasol posiada podwójną czaszę oraz praktyczny uchwyt na ramię. A po złożeniu wystarczy postawić go aby obciekł z wody.
  III miejsce Parasol REVERS

  Odwrócony parasol REVERS to odkrywanie funkcjonalności parasola na nowo. Dzięki odwróceniu tradycyjnego sposobu otwierania czaszy otrzymaliśmy praktyczny i przykuwający uwagę upominek. Parasol posiada podwójną czaszę oraz praktyczny uchwyt na ramię. A po złożeniu wystarczy postawić go aby obciekł z wody.

 • Opaska z portami USB i mikro USB - Praktyczna opaska, która może posłużyć zarówno jako ozdoba na rękę, jak i kabelek do ładowania telefonu. W bransoletce zostały umieszczone wejścia USB i mikro USB, dzięki którym po podłączeniu np. do laptopa można szybko naładować telefon.
  wyróżnienie Opaska z portami USB i mikro USB

  Praktyczna opaska, która może posłużyć zarówno jako ozdoba na rękę, jak i kabelek do ładowania telefonu. W bransoletce zostały umieszczone wejścia USB i mikro USB, dzięki którym po podłączeniu np. do laptopa można szybko naładować telefon.

 • Kubek na jogurt SAGAFORM - Fresh kubeczek na jogurt marki Sagaform. Wykonany z tworzywa sztucznego (Plastik AS/PP). W pokrywce pojemnik na muesli/owoce. Pokrywka dostępny w 6 kolorach. Możliwość personalizacji produktu. Wymiary: 30 cl/7 cl Ø 88 H 150 mm
  wyróżnienie Kubek na jogurt SAGAFORM

  Fresh kubeczek na jogurt marki Sagaform. Wykonany z tworzywa sztucznego (Plastik AS/PP). W pokrywce pojemnik na muesli/owoce. Pokrywka dostępny w 6 kolorach.
  Możliwość personalizacji produktu.
  Wymiary: 30 cl/7 cl Ø 88 H 150 mm

 • TRIANGLE SET - TRIANGLE SET to niepowtarzalny stojak na długopisy, kryjący w swojej nowoczesnej formie dodatkowe wyposażenie: notes samoprzylepny, zestaw znaczników oraz piankę z miejscem na USB przydatne w codziennej pracy. Magnesy w ściankach pozwalają na ukrycie wyposażenia w momencie, kiedy potrzebujemy więcej miejsca na biurku. Szeroka i zróżnicowania powierzchnia TRIANGLE SET umożliwia zaprezentowanie treści reklamowych w nietuzinkowy sposób zwracając uwagę odbiorców. Produkt opatentowany.
  wyróżnienie TRIANGLE SET

  TRIANGLE SET to niepowtarzalny stojak na długopisy, kryjący w swojej nowoczesnej formie dodatkowe wyposażenie: notes samoprzylepny, zestaw znaczników oraz piankę z miejscem na USB przydatne w codziennej pracy. Magnesy w ściankach pozwalają na ukrycie wyposażenia w momencie, kiedy potrzebujemy więcej miejsca na biurku. Szeroka i zróżnicowania powierzchnia TRIANGLE SET umożliwia zaprezentowanie treści reklamowych w nietuzinkowy sposób zwracając uwagę odbiorców.

  Produkt opatentowany.

 • Kieszonkowy Power Bank PB02 - Power Bank cechuje się minimalistycznym designem oraz niewielkim rozmiarem. Urządzenie jest mniejsze niż karta kredytowa, a jego grubość to zaledwie 7,5 mm! Dodatkowo, PB02 wyposażony jest w uchwyt, który pozwala na przypięcie go do kluczy lub paska. Mimo tak niewielkiego rozmiaru, Power Bank oferuje takie możliwości, jak większe gabarytowo modele. Pojemność 1200 mAh wystarcza do podtrzymania życia telefonu lub tabletu przy codziennym użytkowaniu, jak i w krytycznych sytuacjach.
  Kieszonkowy Power Bank PB02

  Power Bank cechuje się minimalistycznym designem oraz niewielkim rozmiarem. Urządzenie jest mniejsze niż karta kredytowa, a jego grubość to zaledwie 7,5 mm! Dodatkowo, PB02 wyposażony jest w uchwyt, który pozwala na przypięcie go do kluczy lub paska. Mimo tak niewielkiego rozmiaru, Power Bank oferuje takie możliwości, jak większe gabarytowo modele. Pojemność 1200 mAh wystarcza do podtrzymania życia telefonu lub tabletu przy codziennym użytkowaniu, jak i w krytycznych sytuacjach.

 • Kubek CORONILLA - Kubek ceramiczny o niebanalnym wzornictwie. Wymiar 8x12 cm. Ucho-uchwyt dostępny w kilku kolorach.
  Kubek CORONILLA

  Kubek ceramiczny o niebanalnym wzornictwie.

  Wymiar 8×12 cm.

  Ucho-uchwyt dostępny w kilku kolorach.

 • Ręcznik z mikrofibry z kieszonką - Ręcznik z mikrofibry z nadrukiem sublimacją .Mała kieszonka zapinaną na suwak. Idealny do schowanie kluczy , telefonu oraz podręcznych rzeczy
  Ręcznik z mikrofibry z kieszonką

  Ręcznik z mikrofibry z nadrukiem sublimacją .Mała kieszonka zapinaną na suwak. Idealny do schowanie kluczy , telefonu oraz podręcznych rzeczy

 • Notes A5 z papierem z kamienia - Notes w formacie 130 x 208 mm. Blok wykonany z papieru z kamienia, oprawiony w matową okleinę o nazwie Guma z tłoczeniem spadowym oraz blaszką aluminiową. Możliwość znakowania: grawer na blaszce lub tłoczenie. Notes zapakowany jest w czarne papierowe pudełko dopasowane do formatu.
  Notes A5 z papierem z kamienia

  Notes w formacie 130 x 208 mm.
  Blok wykonany z papieru z kamienia, oprawiony w matową okleinę o nazwie Guma z tłoczeniem spadowym oraz blaszką aluminiową.
  Możliwość znakowania: grawer na blaszce lub tłoczenie.
  Notes zapakowany jest w czarne papierowe pudełko dopasowane do formatu.

Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł

 • Parasol składany odwrotnie - Oryginalny parasol składany odwrotnie niż tradycyjny (reverse umbrella). Dzięki niemu można szybko wejść do samochodu nie tracąc czasu na składanie parasola w deszczu.
  I miejsce Parasol składany odwrotnie

  Oryginalny parasol składany odwrotnie niż tradycyjny (reverse umbrella). Dzięki niemu można szybko wejść do samochodu nie tracąc czasu na składanie parasola w deszczu.

 • Uchwyt magnetyczny na smartfona - Uchwyt magnetyczny jest innowacyjnym, unikalnym gadżetem użytkowym na polskim rynku. Mocowanie w dużym stopniu wyróżnia się spośród innych, dostępnych obecnie uchwytów tego typu. Jego najmocniejszą stroną jest prosta obsługa, szybki montaż, mały rozmiar, a także nowoczesny, ciekawie zaprojektowany design. Ten niewielki, funkcjonalny gadżet jest wynikiem zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych w codziennym życiu. Magnes który został wykorzystany w uchwycie jest niezwykle wytrzymały.
  II miejsce Uchwyt magnetyczny na smartfona

  Uchwyt magnetyczny jest innowacyjnym, unikalnym gadżetem użytkowym na polskim rynku. Mocowanie w dużym stopniu wyróżnia się spośród innych, dostępnych obecnie uchwytów tego typu. Jego najmocniejszą stroną jest prosta obsługa, szybki montaż, mały rozmiar, a także nowoczesny, ciekawie zaprojektowany design. Ten niewielki, funkcjonalny gadżet jest wynikiem zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych w codziennym życiu. Magnes który został wykorzystany w uchwycie jest niezwykle wytrzymały.

 • Szklanka z podwójną ścianką Amo Vialli Design - Linia nowoczesnych i innowacyjnych szklanek termicznych z podwójną ścianką Amo. Szklanki wykonane z najwyższej jakości szkła boro krzemowego, odpornego matowienie w zmywarce oraz szok termiczny. Naczynie, dzięki podwójnym ściankom nie tylko utrzymuje odpowiednią temperaturę napoju na dłużej, ale też chroni przed poparzeniem. Bez obaw możemy trzymać ją w dłoni nawet, gdy pijemy gorącą kawę.
  III miejsce Szklanka z podwójną ścianką Amo Vialli Design

  Linia nowoczesnych i innowacyjnych szklanek termicznych z podwójną ścianką Amo. Szklanki wykonane z najwyższej jakości szkła boro krzemowego, odpornego matowienie w zmywarce oraz szok termiczny. Naczynie, dzięki podwójnym ściankom nie tylko utrzymuje odpowiednią temperaturę napoju na dłużej, ale też chroni przed poparzeniem. Bez obaw możemy trzymać ją w dłoni nawet, gdy pijemy gorącą kawę.

 • Lokalizator bluetooth - Lokalizator bluetooth, dzięki któremu łatwo odnajdziemy np. zgubione klucze. Zasięg jego działania to 10m.
  wyróżnienie Lokalizator bluetooth

  Lokalizator bluetooth, dzięki któremu łatwo odnajdziemy np. zgubione klucze. Zasięg jego działania to 10m.

 • Gra edukacyjna - Puzzle w postaci mapy Polski jako oryginalny prezent dla dzieci. Wykonane na sklejce z wykorzystaniem ploterów laserowych CO2. Plotery charakteryzują się doskonałą precyzją cięcia drewnianej sklejki. Oprócz cięcia w zakresie obróbki możliwe jest również grawerowanie oraz znakowanie drewna wybranymi wzorami graficznymi (np. zdobnictwo, logotyp/napis) o wysokiej rozdzielczości. Wykonanie ich jest praktycznie niemożliwe przy posługiwaniu się konkurencyjnymi metodami.
  wyróżnienie Gra edukacyjna

  Puzzle w postaci mapy Polski jako oryginalny prezent dla dzieci. Wykonane na sklejce z wykorzystaniem ploterów laserowych CO2. Plotery charakteryzują się doskonałą precyzją cięcia drewnianej sklejki. Oprócz cięcia w zakresie obróbki możliwe jest również grawerowanie oraz znakowanie drewna wybranymi wzorami graficznymi (np. zdobnictwo, logotyp/napis) o wysokiej rozdzielczości. Wykonanie ich jest praktycznie niemożliwe przy posługiwaniu się konkurencyjnymi metodami.

 • Pamięć USB URA2 - Nośnik wyróżnia się ponadczasowym wyglądem. Prosty kształt oraz obudowa łącząca dwa materiały: ocynkowane aluminium oraz szkło akrylowe jest gwarancją trwałości i wygody użytkowania. Zastosowana technologia COB sprawia, że oprócz niewielkich wymiarów i wagi, pamięć zyskała dodatkową zaletę: jest wodo- i wstrząsoodporna. Dzięki przemyślanej konstrukcji, pendrive świetnie sprawdzi się jako breloczek do kluczy a specjalnie wyprofilowane oczko pozwoli na łatwe przymocowanie nośnika do smyczy
  wyróżnienie Pamięć USB URA2

  Nośnik wyróżnia się ponadczasowym wyglądem. Prosty kształt oraz obudowa łącząca dwa materiały: ocynkowane aluminium oraz szkło akrylowe jest gwarancją trwałości i wygody użytkowania. Zastosowana technologia COB sprawia, że oprócz niewielkich wymiarów i wagi, pamięć zyskała dodatkową zaletę: jest wodo- i wstrząsoodporna. Dzięki przemyślanej konstrukcji, pendrive świetnie sprawdzi się jako breloczek do kluczy a specjalnie wyprofilowane oczko pozwoli na łatwe przymocowanie nośnika do smyczy

 • Muzyczna poduszka Sound Asleep - Wbudowany wewnątrz poduszki głośnik umożliwia słuchanie muzyki przed snem, nie potrzebujesz słuchawek. Odtwarzaj audiobooki muzykę lub lekcje języków obcych, wprost ze swojej poduszki, nie przeszkadzając przy tym innym domownikom. Personalizacja poduszki poszewką reklamową z haftem lub nadrukiem reklamowym
  Muzyczna poduszka Sound Asleep

  Wbudowany wewnątrz poduszki głośnik umożliwia słuchanie muzyki przed snem, nie potrzebujesz słuchawek. Odtwarzaj audiobooki muzykę lub lekcje języków obcych, wprost ze swojej poduszki, nie przeszkadzając przy tym innym domownikom.

  Personalizacja poduszki poszewką reklamową z haftem lub nadrukiem reklamowym

 • Schładzacze do napojów SAGAFORM - Dwie małe metalowe czaszki, które oddają swój chłód napojom, nie rozcieńczając ich. Doręczane w woreczku do przechowywania. Przechowuj ok. 2h w zamrażarce przed użyciem. Wykonane ze stali nierdzewnej. Artykuł matki SAGAFORM nr: 5017624 Wymiary: 50 x 42 x 36 mm Opakowanie: Giftbox
  Schładzacze do napojów SAGAFORM

  Dwie małe metalowe czaszki, które oddają swój chłód napojom, nie rozcieńczając ich. Doręczane w woreczku do przechowywania. Przechowuj ok. 2h w zamrażarce przed użyciem. Wykonane ze stali nierdzewnej.

  Artykuł matki SAGAFORM nr: 5017624
  Wymiary: 50 x 42 x 36 mm
  Opakowanie: Giftbox

 • Wino z lampką - mini Promo Lamp box - To kolejna odsłona naszego popularnego, opatentowanego produktu. Teraz możesz mieć lampkę okolicznościową mini Promo Lamps wraz z butelką wina w ozdobnym opakowaniu z drewna lub kartonu. Tak oryginalny i funkcjonalny prezent zaskoczy Twoich Klientów.
  Wino z lampką – mini Promo Lamp box

  To kolejna odsłona naszego popularnego, opatentowanego produktu. Teraz możesz mieć lampkę okolicznościową mini Promo Lamps wraz z butelką wina w ozdobnym opakowaniu z drewna lub kartonu. Tak oryginalny i funkcjonalny prezent zaskoczy Twoich Klientów.

 • SKROSS Adapter podróżny PRO Light - Kompaktowy, uniwersalny, szwajcarski geniusz - niezastąpiony w każdej podróży. Podczas podróży za granicę, tablety, suszarki do włosów, kamery, komputery itp. wymagają podłączenia do prądu - wtedy nasz adapter staje się niezastąpiony. Adapter podróżny PRO Light działa w ponad 100 krajach i możesz do niego podłączyć zarówno wtyczki z i bez uziemienia. Nasz adapter zapewni Ci łączność ze światem w każdym czasie i miejscu, czy to w Sydney, Nowym Jorku czy Londynie. Teraz z Twoim logo!
  SKROSS Adapter podróżny PRO Light

  Kompaktowy, uniwersalny, szwajcarski geniusz – niezastąpiony w każdej podróży.

  Podczas podróży za granicę, tablety, suszarki do włosów, kamery, komputery itp. wymagają podłączenia do prądu – wtedy nasz adapter staje się niezastąpiony.

  Adapter podróżny PRO Light działa w ponad 100 krajach
  i możesz do niego podłączyć zarówno wtyczki z i bez uziemienia.

  Nasz adapter zapewni Ci łączność ze światem w każdym czasie i miejscu, czy to w Sydney, Nowym Jorku czy Londynie.

  Teraz z Twoim logo!

Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł

 • Smartwatch MyKronoz ZEFIT3 - Stylowa opaska z ekranem dotykowym. Pokazuje czas, liczy kroki, dystans, kalorie, czas i jakość snu. Pozwala na bieżąco monitorować wyniki, po zsynchronizowaniu ze smartfonem pokazuje również powiadomienia o połączeniach, SMSach, mailach, wydarzeniach i aktywnościach w mediach społecznościowych. Może być także używany do robienia zdjęć aparatem w smartfonie, jak również do obsługi odtwarzacza muzyki. ZeFit3 posiada także funkcję Anti-Lost i funkcję przywoływania telefonu.
  I miejsce Smartwatch MyKronoz ZEFIT3

  Stylowa opaska z ekranem dotykowym. Pokazuje czas, liczy kroki, dystans, kalorie, czas i jakość snu. Pozwala na bieżąco monitorować wyniki, po zsynchronizowaniu ze smartfonem pokazuje również powiadomienia o połączeniach, SMSach, mailach, wydarzeniach i aktywnościach w mediach społecznościowych. Może być także używany do robienia zdjęć aparatem w smartfonie, jak również do obsługi odtwarzacza muzyki. ZeFit3 posiada także funkcję Anti-Lost i funkcję przywoływania telefonu.

 • Kubki Pao - Pao to gama nowoczesnych kubków termicznych, w których nowatorskie rozwiązanie zaparzania herbaty łączy się z estetyką i najwyższą jakością wykonania. Wbudowany zaparzacz w prosty i funkcjonalny sposób pomaga w przygotowaniu naparu o dokładnie takiej sile smaku jaką lubisz. Kubki Pao utrzymują temperaturę gorąca do 6 godzin, a zimna do 12 godzin.
  II miejsce Kubki Pao

  Pao to gama nowoczesnych kubków termicznych, w których nowatorskie rozwiązanie zaparzania herbaty łączy się z estetyką i najwyższą jakością wykonania. Wbudowany zaparzacz w prosty i funkcjonalny sposób pomaga w przygotowaniu naparu o dokładnie takiej sile smaku jaką lubisz. Kubki Pao utrzymują temperaturę gorąca do 6 godzin, a zimna do 12 godzin.

 • Scyzoryk Nailclip Wood - Kieszonkowy scyzoryk Nailclip Wood to doskonały upominek zarówo dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Kompaktowe narzędzie NailClip Wood 580 możesz zabrać ze sobą w każdą podróż – ten funkcjonalny gadżet sprawdzi się zarówno w amazońskiej, jak i miejskiej dżungli. Wyróżaniają go okładki wykonane z drewna orzechowego, samoostrzące się nożyczki ze zintegrowaną sprężyną oraz innowacyjny obcinacz do paznokci.
  III miejsce Scyzoryk Nailclip Wood

  Kieszonkowy scyzoryk Nailclip Wood to doskonały upominek zarówo dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Kompaktowe narzędzie NailClip Wood 580 możesz zabrać ze sobą w każdą podróż – ten funkcjonalny gadżet sprawdzi się zarówno w amazońskiej, jak i miejskiej dżungli. Wyróżaniają go okładki wykonane z drewna orzechowego, samoostrzące się nożyczki ze zintegrowaną sprężyną oraz innowacyjny obcinacz do paznokci.

 • lazzybag - Lazzybag to niezabierająca dużo czasu kanapa napełniana powietrzem. Jest praktyczna, elegancka a zarazem wygodna. Niska waga i komfort noszenia pozwala zabrać lazzybag praktycznie wszędzie. Grafika na całej powierzchni
  wyróżnienie lazzybag

  Lazzybag to niezabierająca dużo czasu kanapa napełniana powietrzem.

  Jest praktyczna, elegancka a zarazem wygodna.

  Niska waga i komfort noszenia pozwala zabrać lazzybag praktycznie wszędzie.
  Grafika na całej powierzchni

 • Głośnik Bluetooth z podstawką do telefonu - Wykonany z ABS głośnik 3W z podstawką na telefon. Gumowana, przyjemna w dotyku powierzchnia. Wyposażony w Bluetooth 2.1
  wyróżnienie Głośnik Bluetooth z podstawką do telefonu

  Wykonany z ABS głośnik 3W z podstawką na telefon. Gumowana, przyjemna w dotyku powierzchnia. Wyposażony w Bluetooth 2.1

 • Butelka z wizytówką - Szklana butelka z możliwością umieszczenia wizytówki lub biletu z tekstem. Niezapomniany produkt na prezent, który możemy opakować w kartonowe lub drewniane pudełko. W butelce może znajdować się zarówno alkohol jak i inny płyn wybrany przez Klienta. Pojemność butelki to 350 ml Wysokość 30 cm
  wyróżnienie Butelka z wizytówką

  Szklana butelka z możliwością umieszczenia wizytówki lub biletu z tekstem. Niezapomniany produkt na prezent, który możemy opakować w kartonowe lub drewniane pudełko. W butelce może znajdować się zarówno alkohol jak i inny płyn wybrany przez Klienta.
  Pojemność butelki to 350 ml
  Wysokość 30 cm

 • D.A.D Softshell STIRLING - Oficjalna odzież KADRY Polskiego Związki Żeglarskiego. Funkcjonalna kurtka wykonana z częściowo impregnowanego na wiatr i wodę materiału. Kurtka jest połączeniem poliestrowego włókna ripstop i Spandexu jako tkaniny wierzchniej i miłego mikropolaru od wewnątrz. Zamek na całej długości. Dwie kieszenie boczne z zamkami. Na dole elastyczny sznurek. WP/3000/ MVP/1000. Softshell dostępny w wersji damskiej i męskiej. • Materiał: 96% poliester, 4% spandex • Pranie: 40° • Rozmiary: S-XXL
  D.A.D Softshell STIRLING

  Oficjalna odzież KADRY Polskiego Związki Żeglarskiego.
  Funkcjonalna kurtka wykonana z częściowo impregnowanego na wiatr i wodę materiału. Kurtka jest połączeniem poliestrowego włókna ripstop i Spandexu jako tkaniny wierzchniej i miłego mikropolaru od wewnątrz. Zamek na całej długości. Dwie kieszenie boczne z zamkami. Na dole elastyczny sznurek. WP/3000/ MVP/1000.
  Softshell dostępny w wersji damskiej i męskiej.
  • Materiał: 96% poliester, 4% spandex
  • Pranie: 40°
  • Rozmiary: S-XXL

 • ALBEDO100 Szwedzki Spray Odblaskowy - Albedo100 to zestaw trzech preparatów zapewniających efekt odblasku. Wszystkie obiekty spryskane preparatem Albedo100 stają się doskonale widoczne po zmroku i przy słabym świetle, w momencie bezpośredniego działania światła zewnętrznego (np. reflektora samochodu lub latarki). Spray bardzo łatwo rozprowadza się po każdej powierzchni. Występuje w 3 wersjach: Invisible Bright (do tkanin, zmywalny), Permanent Metallic (plastik, metal, drewno, trwały) i Horse and Pets (do użycia na zwierzętach).
  ALBEDO100 Szwedzki Spray Odblaskowy

  Albedo100 to zestaw trzech preparatów zapewniających efekt odblasku. Wszystkie obiekty spryskane preparatem Albedo100 stają się doskonale widoczne po zmroku i przy słabym świetle, w momencie bezpośredniego działania światła zewnętrznego (np. reflektora samochodu lub latarki). Spray bardzo łatwo rozprowadza się po każdej powierzchni. Występuje w 3 wersjach: Invisible Bright (do tkanin, zmywalny), Permanent Metallic (plastik, metal, drewno, trwały) i Horse and Pets (do użycia na zwierzętach).

 • Model mięśniolotu Leonardo da Vinci - Model mięśniolotu Leonardo da Vinci. Miniatura słynnego mięśniolotu Leonardo da Vinci. Zestaw do samodzielnego montażu. Wykonany z drewna.
  Model mięśniolotu Leonardo da Vinci

  Model mięśniolotu Leonardo da Vinci.
  Miniatura słynnego mięśniolotu Leonardo da Vinci.
  Zestaw do samodzielnego montażu.
  Wykonany z drewna.

 • Powerbank TANK - TANK jest wodoszczelnym (IPX7) powerbankiem z podwójnym portem USB z kolekcji FUNBLUE. Produkt ten zdobył nagrodę IF Design Award 2016. Konstrukcja pyło- i wodoszczelna oraz wysoka odporność na spadek sprawia, że to idealne urządzenie do użytku na zewnątrz. Pojemność akumulatora wynosi 10,400 mAh (wejście DC5V / 2A, wyjście DC5V / 2.4A). Powerbank posiada szereg zabezpieczeń, m.in.: przed przeładowaniem, przeciwko nadmiernemu rozładowaniu, przed przepięciem i zwarciem.
  Powerbank TANK

  TANK jest wodoszczelnym (IPX7) powerbankiem z podwójnym portem USB z kolekcji FUNBLUE. Produkt ten zdobył nagrodę IF Design Award 2016. Konstrukcja pyło- i wodoszczelna oraz wysoka odporność na spadek sprawia, że to idealne urządzenie do użytku na zewnątrz. Pojemność akumulatora wynosi 10,400 mAh (wejście DC5V / 2A, wyjście DC5V / 2.4A). Powerbank posiada szereg zabezpieczeń, m.in.: przed przeładowaniem, przeciwko nadmiernemu rozładowaniu, przed przepięciem i zwarciem.

Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł

 • SPORTPODS VISION - Sportpods VISION to jedne z najlepszych słuchawek z funkcją podświetlania dla lepszej widzialności użytkownika, poręczne i wszechstronne – idealne dla osób lubiących aktywny styl życia. Ergonomiczna konstrukcja i pomysłowe nauszniki zapewniają dobre dopasowanie do kształtu głowy podczas biegania lub ćwiczeń na siłowni. Zintegrowany, podświetlany pałąk oferuje trzy różne tryby pracy: szybkie miganie, wolne miganie, stałe podświetlenie oraz brak jakiegokolwiek podświetlania.
  I miejsce SPORTPODS VISION

  Sportpods VISION to jedne z najlepszych słuchawek z funkcją podświetlania dla lepszej widzialności użytkownika, poręczne i wszechstronne – idealne dla osób lubiących aktywny styl życia. Ergonomiczna konstrukcja i pomysłowe nauszniki zapewniają dobre dopasowanie do kształtu głowy podczas biegania lub ćwiczeń na siłowni. Zintegrowany, podświetlany pałąk oferuje trzy różne tryby pracy: szybkie miganie, wolne miganie, stałe podświetlenie oraz brak jakiegokolwiek podświetlania.

 • Zestaw walizka pilotka i torba na laptop Wenger Patriot - Zestaw Patriot od szwajcarskiej marki Wenger to jeden z najlepiej sprzedających się bagaży biznesowych na rynku amerykańskim - teraz dostępny także dla polskich użytkowaników i fanów marki znanej z produkcji legendarnych scyzoryków armii szwajcarskiej. Patriot, dzięki połączeniu funkcji rollera z oddzielną torbą na laptop, mogącą pomieścić komputer o przekątnej ekranu do 16 cali, doskonale sprawdzi się podczas każdej podróży służbowej oraz w trakcie krótkiego weekendowego wypadu za miasto.
  II miejsce Zestaw walizka pilotka i torba na laptop Wenger Patriot

  Zestaw Patriot od szwajcarskiej marki Wenger to jeden z najlepiej sprzedających się bagaży biznesowych na rynku amerykańskim – teraz dostępny także dla polskich użytkowaników i fanów marki znanej z produkcji legendarnych scyzoryków armii szwajcarskiej. Patriot, dzięki połączeniu funkcji rollera z oddzielną torbą na laptop, mogącą pomieścić komputer o przekątnej ekranu do 16 cali, doskonale sprawdzi się podczas każdej podróży służbowej oraz w trakcie krótkiego weekendowego wypadu za miasto.

 • VIDEO PREZENTACJA - multimedialna reklama dla Twojej firmy - Specyfikacja produktu: Ekran LCD: 2,8, 5 i 7 Dostępne formaty: A4, A5 Pojemność: 256 - 512 MB Automatyczne odtwarzanie obrazu i dzwięku po otwarciu prezentacji Możliwość samodzielnego wgrania filmów Bateria zapewnia około 2 godziny działania. Ponowne ładowanie baterii możliwie przez kabel USB Programowalne guziki np. play/pause, volume up itp.
  III miejsce VIDEO PREZENTACJA – multimedialna reklama dla Twojej firmy

  Specyfikacja produktu:

  Ekran LCD: 2,8, 5 i 7

  Dostępne formaty: A4, A5

  Pojemność: 256 – 512 MB

  Automatyczne odtwarzanie obrazu i dzwięku po otwarciu prezentacji

  Możliwość samodzielnego wgrania filmów

  Bateria zapewnia około 2 godziny działania. Ponowne ładowanie baterii możliwie przez kabel USB

  Programowalne guziki np. play/pause, volume up itp.

 • Zegarek ICE chic-Black Gold-Small - Szykowny zegarem damski z japońskim mechanizmem, wykonany z silikonu i szkła mineralnego, a wodoszczelności 10 ATM. Pakowany w ozdobne pudełko podarunkowe.
  wyróżnienie Zegarek ICE chic-Black Gold-Small

  Szykowny zegarem damski z japońskim mechanizmem, wykonany z silikonu i szkła mineralnego, a wodoszczelności 10 ATM. Pakowany w ozdobne pudełko podarunkowe.

 • DOLCE - RADIO AM/FM I GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY - Intrygujące radio AM/FM, nawiązujące designem do lat 50. XX wieku, ale technologicznie XXI-wieczne! Wysoka jakość dźwięku (głośnik 5.5W), prosta obsługa, antena teleskopowa, zasilanie sieciowe (adapter w zestawie) lub na 6 baterii LR48 (poza zestawem), rączka do przenoszenia, wym. 310x250x80mm. Możliwość wykorzystania jako głośnik dla urządzenia zewnętrznego - podłączenie przez Bluetooth lub przewodowe. Radio to ozdobi każde wnętrze i będzie idealnym kompanem podczas wypadów plenerowych.
  wyróżnienie DOLCE – RADIO AM/FM I GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY

  Intrygujące radio AM/FM, nawiązujące designem do lat 50. XX wieku, ale technologicznie XXI-wieczne! Wysoka jakość dźwięku (głośnik 5.5W), prosta obsługa, antena teleskopowa, zasilanie sieciowe (adapter w zestawie) lub na 6 baterii LR48 (poza zestawem), rączka do przenoszenia, wym. 310x250x80mm. Możliwość wykorzystania jako głośnik dla urządzenia zewnętrznego – podłączenie przez Bluetooth lub przewodowe. Radio to ozdobi każde wnętrze i będzie idealnym kompanem podczas wypadów plenerowych.

 • TERRACE - TERRACE to wyjątkowy produkt zaprojektowany przez Anne Klepper & Elise Berthier. Nowoczesność łączy się tu z przeszłością. Wygląd przypominający lampę oliwną zderza się z najnowszymi funkcjami: lampa LED, głośnik bluetooth 2x3W, powerbank (z możliwością ładowania dwóch telefonów jednocześnie). Całość wykonana jest z niezwykle eleganckich materiałów w kolorach minerals.
  wyróżnienie TERRACE

  TERRACE to wyjątkowy produkt zaprojektowany przez Anne Klepper & Elise Berthier. Nowoczesność łączy się tu z przeszłością. Wygląd przypominający lampę oliwną zderza się z najnowszymi funkcjami: lampa LED, głośnik bluetooth 2x3W, powerbank (z możliwością ładowania dwóch telefonów jednocześnie). Całość wykonana jest z niezwykle eleganckich materiałów w kolorach minerals.

 • Cryptex Gold 64GB limited edition - Cryptex Gold 64GB limited edition USB flash drive opens a new way to securing your digital information. It is a flash drive that flaunts a trendy steampunk design and has a 5-digit mechnical combination lock that makes its user the only person with access to the data stored on it. Forget about the risks of data theft with Cryptex Gold 64GB limited edition USB flash drive.
  Cryptex Gold 64GB limited edition

  Cryptex Gold 64GB limited edition USB flash drive opens a new way to securing your digital information. It is a flash drive that flaunts a trendy steampunk design and has a 5-digit mechnical combination lock that makes its user the only person with access to the data stored on it. Forget about the risks of data theft with Cryptex Gold 64GB limited edition USB flash drive.

 • KOSZULA FIOLETOWA MUCHA 40 - marki J.Harvest & Frost - Klasyczna koszula Oxford marki HARVEST&FROST, 100% bawełny o subtelnym wzorze. Wykonana z tkaniny o gęstym splocie koszula zapewnia sportowy szyk poprzez wyrafinowane kolory, podniesiona listwa, zakładka na plecach, subtelna kieszeń na piersi. Świetnie zgrywa się z pasiastym krawatem tworząc uniwersytecki look. Dostępna w wersji damskiej i męskiej. Rozmiary S - 4XL, damska XS - 4XL - w zestawie poszetka, uzupełnienie kompletu, pozwoli łatwo osiągnąć elegancki efekt
  KOSZULA FIOLETOWA MUCHA 40 – marki J.Harvest & Frost

  Klasyczna koszula Oxford marki HARVEST&FROST, 100% bawełny o subtelnym wzorze. Wykonana z tkaniny o gęstym splocie koszula zapewnia sportowy szyk poprzez wyrafinowane kolory, podniesiona listwa, zakładka na plecach, subtelna kieszeń na piersi.
  Świetnie zgrywa się z pasiastym krawatem tworząc uniwersytecki look.

  Dostępna w wersji damskiej i męskiej.
  Rozmiary S – 4XL, damska XS – 4XL

  – w zestawie poszetka, uzupełnienie kompletu, pozwoli łatwo osiągnąć elegancki efekt

 • Plecak Wenger BAHN - Plecak z usztywnioną przegrodą na laptopa 16 oraz kieszenią na tablet/czytnik 10 z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom. Wewnętrzna siatkowa kieszeń zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów. Wyposażona w podwójny uchwyt, usztywniony tylny panel, boczne kieszenie na parasolkę lub butelkę z wodą, ukrytą tylną kieszeń i pasek do mocowania na bagażu na kółkach.
  Plecak Wenger BAHN

  Plecak z usztywnioną przegrodą na laptopa 16 oraz kieszenią na tablet/czytnik 10 z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom. Wewnętrzna siatkowa kieszeń zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów. Wyposażona w podwójny uchwyt, usztywniony tylny panel, boczne kieszenie na parasolkę lub butelkę z wodą, ukrytą tylną kieszeń i pasek do mocowania na bagażu na kółkach.

 • Kolekcja Botanica - Przepiękna kolekcja inspirowana naturą. Piękne wzory i motywy roślinne zaczerpnięte zostały z orientalnej sztuki malowania henną. Każdy produkt w kolekcji posiada unikatowy i wyrazisty wzór, który nadaje mu przepiękny charakter. Prezentowane modele są oryginalne, wykonane z niezwykłą pieczołowitością i starannością o szczegóły. Mocne i intensywne kolory kunsztownie podkreślają związek kolekcji z kolorami jakie odnajdujemy na co dzień w otaczającej nas naturze.
  Kolekcja Botanica

  Przepiękna kolekcja inspirowana naturą.
  Piękne wzory i motywy roślinne zaczerpnięte zostały z orientalnej sztuki malowania henną.
  Każdy produkt w kolekcji posiada unikatowy i wyrazisty wzór, który nadaje mu przepiękny charakter. Prezentowane modele są oryginalne, wykonane z niezwykłą pieczołowitością i starannością o szczegóły. Mocne i intensywne kolory kunsztownie podkreślają związek kolekcji z kolorami jakie odnajdujemy na co dzień w otaczającej nas naturze.

Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł

 • LeżaKing - Leżak eventowy - Wymyślono wiele elementów reklamowych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej lub na event'ach, jednak żaden z nich nie działa tak jak LeżaKing. LeżaKing łączy w sobie zalety standu reklamowego, oferując dużą powierzchnię prezentacji grafiki (ok. 4m2) oraz użyteczność i nieprzeciętną wygodę. - mieści komfortowo co 2-3 osoby dorosłe, - wytrzymałość minimum 200 kg., - lekka aluminiowa konstrukcja, odporna na korozję, - szybkie składanie i łatwy transport, - użytkowanie zimą i latem
  I miejsce LeżaKing – Leżak eventowy

  Wymyślono wiele elementów reklamowych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej lub na event’ach, jednak żaden z nich nie działa tak jak LeżaKing.
  LeżaKing łączy w sobie zalety standu reklamowego, oferując dużą powierzchnię prezentacji grafiki (ok. 4m2) oraz użyteczność i nieprzeciętną wygodę.
  – mieści komfortowo co 2-3 osoby dorosłe,
  – wytrzymałość minimum 200 kg.,
  – lekka aluminiowa konstrukcja, odporna na korozję,
  – szybkie składanie i łatwy transport,
  – użytkowanie zimą i latem

 • Zegarek Wenger Attitude - Szwajcarskie zegarki z kolekcji Wenger Attitude uosabiają najwyższą jakość i wielozadaniowość. Zachowując jednocześnie dbałość o detale i przywiązanie do tradycji, czasomierze Attitude mają nowoczesny, miejski charakter. Ten model wyróżnia się nylonowym, podszytym skórą paskiem oraz kopertą pokrytą wytrzymałą powłoką PVD w kolorze czarnym. Potwierdzeniem wysokiej jakości i niezawodności jest 3-letnia międzynardowa gwarancja.
  II miejsce Zegarek Wenger Attitude

  Szwajcarskie zegarki z kolekcji Wenger Attitude uosabiają najwyższą jakość i wielozadaniowość. Zachowując jednocześnie dbałość o detale i przywiązanie do tradycji, czasomierze Attitude mają nowoczesny, miejski charakter. Ten model wyróżnia się nylonowym, podszytym skórą paskiem oraz kopertą pokrytą wytrzymałą powłoką PVD w kolorze czarnym. Potwierdzeniem wysokiej jakości i niezawodności jest 3-letnia międzynardowa gwarancja.

 • D.A.D - Kurtka EXPLORE - Wiatro- i wodoodporna 3-warstwowa kurtka marki D.A.D z kontrastowym wyłożeniem kaptura. Oddychająca (WP 10 000/MPV 5000). Otwory wentylacyjne pod rękawami, wszystkie zamki wodoodporne. Dwie przednie kieszenie i kieszeń na piersi (kieszeń na piersi z wyjściem słuchawkowym). Mankiety z regulacją na rzep. Elastyczne ściągacze na dole. Wykończona z dbałością o jakość, wygodę i detale. Wersja UNISEX, dostępna w dwóch kolorach. • Materiał: 100% poliester • Pranie: 30° • Rozmiary: XS-4XL
  III miejsce D.A.D – Kurtka EXPLORE

  Wiatro- i wodoodporna 3-warstwowa kurtka marki D.A.D z kontrastowym wyłożeniem kaptura.
  Oddychająca (WP 10 000/MPV 5000). Otwory wentylacyjne pod rękawami, wszystkie zamki wodoodporne. Dwie przednie kieszenie i kieszeń na piersi (kieszeń na piersi z wyjściem słuchawkowym). Mankiety z regulacją na rzep. Elastyczne ściągacze na dole. Wykończona z dbałością o jakość, wygodę i detale.

  Wersja UNISEX, dostępna w dwóch kolorach.
  • Materiał: 100% poliester
  • Pranie: 30°
  • Rozmiary: XS-4XL

 • MOLESKINE Smart Writing Set - Zestaw Smart Writing Set MOLESKINE przenosi odręcznie zrobione notatki lub szkice na urządzenia mobilne przy pomocy darmowej aplikacji. Długopis cyfrowy Pen+ dzięki technologii Ncode rozpoznaje ruchy rysika na specjalnych kropkowanych stronach notatnika MOLESKINE Paper Tablet. Następnie, aplikacja płynnie przenosi ręczne zapiski z papieru na ekran w czasie rzeczywistym. To niezwykły sposób na cyfryzację, edycję i organizację odręcznych notatek oraz na dzielenie się swoją kreatywnością z innymi.
  wyróżnienie MOLESKINE Smart Writing Set

  Zestaw Smart Writing Set MOLESKINE przenosi odręcznie zrobione notatki lub szkice na urządzenia mobilne przy pomocy darmowej aplikacji. Długopis cyfrowy Pen+ dzięki technologii Ncode rozpoznaje ruchy rysika na specjalnych kropkowanych stronach notatnika MOLESKINE Paper Tablet. Następnie, aplikacja płynnie przenosi ręczne zapiski z papieru na ekran w czasie rzeczywistym. To niezwykły sposób na cyfryzację, edycję i organizację odręcznych notatek oraz na dzielenie się swoją kreatywnością z innymi.

 • KRYSZTAŁOWY GŁOŚNIK - DANE TECHNICZNE: Obudowa: część dolna aluminium, część górna kryształ Kryształ podświetlany diodami LED Znakowanie: grawer 3D wewnątrz kryształtu, nadruk lub grawer na części aluminiowej Moc głośnika 3W. Częstotliwść 150 Hz - 18 kHz 4 porty USB Plug&Play
  wyróżnienie KRYSZTAŁOWY GŁOŚNIK

  DANE TECHNICZNE:

  Obudowa: część dolna aluminium, część górna kryształ

  Kryształ podświetlany diodami LED

  Znakowanie: grawer 3D wewnątrz kryształtu, nadruk lub grawer na części aluminiowej

  Moc głośnika 3W. Częstotliwść 150 Hz – 18 kHz

  4 porty USB

  Plug&Play

 • Szklana gitara - Szklana gitara wykonana metodą fusing. Nagroda muzyczna w formie wiszącej. Staranne odtworzenie oryginału. Zatopione złoto 24 karat w szkle- dodaje prestiżu i wyrafinowania. Praca artystyczna. Wysokość 70 cm
  wyróżnienie Szklana gitara

  Szklana gitara wykonana metodą fusing. Nagroda muzyczna w formie wiszącej. Staranne odtworzenie oryginału. Zatopione złoto 24 karat w szkle- dodaje prestiżu i wyrafinowania. Praca artystyczna. Wysokość 70 cm

 • Trofeum CS01 - Ekskluzywna nagroda zapakowana w eleganckie etui. Połączeniu nowoczesnego designu elementu metalowego z kryształem decyduje o wyjątkowości tej nagrody. To odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują wysokiej jakości dedykowanego produktu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii istnieje możliwość wykonania graweru oraz nadruku - zdjęcia, grafiki, dedykacji, itp. Spersonalizowane trofea stanowią alternatywę dla tradycyjnych nagród. Nadają wysokiej rangi imprezom lub jubileuszom.
  Trofeum CS01

  Ekskluzywna nagroda zapakowana w eleganckie etui.
  Połączeniu nowoczesnego designu elementu metalowego z kryształem decyduje o wyjątkowości tej nagrody.
  To odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują wysokiej jakości dedykowanego produktu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii istnieje możliwość wykonania graweru oraz nadruku – zdjęcia, grafiki, dedykacji, itp. Spersonalizowane trofea stanowią alternatywę dla tradycyjnych nagród. Nadają wysokiej rangi imprezom lub jubileuszom.

 • Statuetka na Zawody jeździeckie - Statuetka szklana, wykonana techniką fusing, na podstawie drewnianej. Nagroda w zawodach jeździeckich. Zatopione złoto 24 karat w szkle- dodaje prestiżu i wyrafinowania. Statuetka przemawia czystością i prostotą formy. Praca artystyczna. Wysokość statuetki 38 cm
  Statuetka na Zawody jeździeckie

  Statuetka szklana, wykonana techniką fusing, na podstawie drewnianej. Nagroda w zawodach jeździeckich. Zatopione złoto 24 karat w szkle- dodaje prestiżu i wyrafinowania. Statuetka przemawia czystością i prostotą formy. Praca artystyczna. Wysokość statuetki 38 cm

 • Statuetka szklana - Statuetka szklana wykonana metodą fusingu. Projekt indywidualny na zamówienie klienta.
  Statuetka szklana

  Statuetka szklana wykonana metodą fusingu.
  Projekt indywidualny na zamówienie klienta.

W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt:

Mariusz Chmura
E-mail: mariusz@gjc.pl
Tel.: 616740154