Korony reklamy

baner-koronyreklamy
Korony Reklamy 2018

XV EDYCJA PRESTIŻOWEGO KONKURSU KORONY REKLAMY

Konkurs to świetna okazja na wyróżnienie i promocję najlepszych firm w poszczególnych sektorach branży reklamowej – zgłoś się i dołącz do ich grona!

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

We wszystkich edycjach konkursu wyróżniliśmy już wielu laureatów w czterech kategoriach: Producent Upominków Reklamowych, Importer Upominków Reklamowych, Out&InDoor i Technology. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w każdej kategorii najlepszym firmom, wyłonionym w głosowaniu branżowym. W każdej kategorii laureaci zostaną uhonorowani statuetką Korony Reklamy za uzyskanie odpowiednio największej łącznej liczby głosów.

JAK I KIEDY ZGŁOSIĆ UCZESTNICTWO?

Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie internetowej www.remadays.com w zakładce Konkursy > Korony Reklamy od 6 listopada 2017 r. do 5 stycznia 2018 r.

JAK GŁOSOWAĆ?

Proces głosowania przebiegać będzie od 8 do 19 stycznia 2018 r., a uprawnieni do niego są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora. Firmy uprawnione do głosowania otrzymają drogą elektroniczną unikalny link prowadzący do formularza, który umożliwi jednokrotne zagłosowanie na dowolną liczbę firm w dowolnych kategoriach. Dystrybucja statuetek Korony Reklamy będzie miała miejsce podczas targów RemaDays Warsaw 2018. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwać będzie Jury oraz Kancelaria Adwokacka Adwokata Krzysztofa Dmowskiego.

ZAGŁOSUJ NA NAJLEPSZĄ FIRMĘ – MIEJ WPŁYW NA BUDOWANIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

 REGULAMIN KONKURSU „KORONY REKLAMY 2018”

I. Informacje ogólne

1) Organizatorem konkursu są Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2018 organizowane przez firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k. oraz Program Partnerski SWB – Solidni w Biznesie.

2) W ramach konkursu przyznane będą „Korony Reklamy” w czterech kategoriach konkursowych:
• Producent Upominków Reklamowych
• Importer Upominków Reklamowych
• Technology
• Out&InDoor

3) W wyniku głosowania w każdej z kategorii wyłonionych zostanie 6 firm, które uznane zostaną jako rekomendowane w branży i otrzymają tytuł godnych polecenia. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 (trzy) nagrody główne (za miejsca 1,2 i 3) oraz trzy wyróżnienia (za miejsca 4, 5 i 6).

4) Promocja Laureatów konkursu.
Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach specjalistycznego magazynu branżowego Gifts Journal, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do około 23 000 firm z branży oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com oraz www.swb-partners.com.

5) Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

II. Zgłoszenia do konkursu

1) Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 6.11.2017 – 5.01.2018.

2) Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są polscy Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2018 oraz Partnerzy Programu Solidni w Biznesie.

3) Zgłoszenie do konkursu nastąpi poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.remadays.com zawierającego następujące pola:
– logo firmy
– nazwa firmy
– opis firmy (do 500 znaków)
– kategoria konkursowa w jakiej firma chce ubiegać się o Koronę Reklamy
– dane osoby kontaktowej, upoważnionej do zgłoszenia firmy do konkursu: imię i nazwisko, telefon, e-mail

4) Uczestnik konkursu może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.

III. Głosowanie

1) Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 8 do 19 stycznia 2018r.

2) Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są polskie firmy istniejące w bazie organizatora konkursu, zwiedzający targi RemaDays Warsaw 2018.

3) Każda firma uprawniona do głosowania otrzyma w e-mailu wysłanym przez organizatora konkursu unikalny link internetowy przekierowujący do formularza głosowania na stronie www.remadays.com

4) Dedykowany link internetowy umożliwia tylko jednokrotne zagłosowanie przez firmę uprawnioną do głosowania.

5) Każda uprawniona do głosowania firma może oddać swoje głosy na dowolną liczbę firm w dowolnie wybranych kategoriach konkursowych.

6) I miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła największą liczbę głosów w danej kategorii.
II miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła drugą co do ilości największą liczbę głosów w danej kategorii.
III miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła trzecią co do ilości największą łączną liczbę głosów w danej kategorii.

7) Rozstrzygnięcie konkursu Korony Reklamy i wręczenie statuetek nastąpi podczas uroczystej Gali Wystawców 7 lutego 2018 roku.

8) Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawować będzie Kancelaria Adwokacka Krzysztof Dmowski, która zweryfikuje i zatwierdzi wyniki głosowania.

9) Wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte przez organizatora.

Korony Reklamy 2018

WYPEŁNIJ FORMULARZ I WEŹ UDZIAŁ W PRESTIŻOWYM KONKURSIE KORONY REKLAMY 2018

W konkursie mogą brać udział wystawcy 14 edycji targów RemaDays Warsaw 2018 i uczestnicy programu partnerskiego Solidni w Biznesie


logotyp

* pole obowiązkowe
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 6.11.2017 – 5.01.2018.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 8.01.2018 – 19.01.2018 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych drogą mailową. Uprawnionymi do głosowania są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora.

baner_korony_reklamy_final_2017

Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw to świetna okazja na wyróżnienie oraz promocję najlepszych firm w jej poszczególnych sektorach. Do tego celu służy odbywający się Konkurs „Korony Reklamy”, który rozpoczął się 17 listopada 2016 i przeprowadzany jest przez firmę GJC Inter Media – organizatora targów RemaDays Warsaw 2017 oraz przez Program SWB – Solidni w Biznesie.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w rywalizacji byli Wystawcy XII edycji targów RemaDays 2017 oraz Partnerzy Programu SWB – Solidni w Biznesie. Głosowanie odbyło się w styczniu 2017 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych do firm z branży, a finał konkursu i wręczanie nagród nastąpi podczas targów RemaDays.

W kategorii Producent upominków reklamowych:

I miejsce: Wilk Elektronik S.A.
II miejsce: Jaguar Tomasz Chwiłowicz
III miejsce: Maxim

Wyróżnienia:
– Badge4U
– Słodkie Upominki Ryszard Garmada
– USB System

W kategorii Importer upominków reklamowych:

I miejsce: Asgard Sp. z o.o.
II miejsce: Macma Polska Sp. z o.o.
III miejsce: AXPOL Trading Sp. z o.o. Sp. k.

Wyróżnienia:
– Texet Poland Sp. z o.o.
– EASY GIFTS Sp. z o. o.
– MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O.

W kategorii Out&Indoor:

I miejsce: Tent Grupa Sp. z o.o.
II miejsce: Adsystem
III miejsce: Ultima Displays Sp. z o.o.

Wyróżnienia:
– NOEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
– Tent Balony
– Kento

W kategorii Technology:

I miejsce: AGAWA.PL SP. Z O.O.
I miejsce: COLOP Polska
III miejsce: Grawerton ARGO S.A.

Wyróżnienia:
– INTEGART SP. Z O.O.
– Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
– DKS

W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt:

Mariusz Chmura
E-mail: mariusz@gjc.pl
Tel.: 616740154