Diskus spol.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Oferujemy szerokie portfolio produktów IT odpowiednich do celów reklamowych. Naszą specjalizacją jest produkcja na życzenie klienta. Portfolio produktów stale się poszerza o nowości i trendy w produktach IT. Dzięki ponad dziesięcioletniej działalności na rynku i starannym kontrolom bezpośrednio w produkcji dostarczamy produkty w 100% jakości.

EN

We offer a wide portfolio of IT products suitable for advertising purposes. Our specialization is production according to customer’s demand. The product portfolio is constantly expanding with news and trends in IT products. Thanks to more than ten years of activity on the market and careful checks directly in production, we deliver products in 100% quality.