ENTRE

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Jesteśmy zespołem pasjonatów marketingu, pomagającym zaistnieć firmom w świecie cyfrowym. Łączymy metody tradycyjne z najnowszymi, spinając wszystko solidną strategią, aby każda wydana złotówka pomagała osiągać wyznaczone cele. Projektujemy i produkujemy, a gdy trzeba – tłumaczymy i uczymy przy dobrej kawie, wspólnie tworząc Twój nowy marketing.

EN

Team of marketing enthusiasts helping companies enter the digital world. We combine traditional methods with the latest ones, tying everything together with a solid strategy so that every penny spent helps you achieve your goals. We design, produce, and when necessary – guide you over a good cup of coffee, together creating your new marketing idea.