Lemoniq

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Biżuteria z logo. Jesteśmy producentem personalizowanej biżuterii. Produkujemy elementy i grawerujemy nazwy, logo, dedykacje. Nawiązujemy do celebrowanych wydarzeń poprzez kształty elementów biżuterii, jej kolor oraz nadruki na opakowaniach. Mamy możliwość oferowania krótkich terminów dostawy oraz realizację nawet niewielkich nakładów.

EN

Jewelry with logo. We are manufacturer of personalized jewelry. We produce elements and engrave names, logos, dedications. We refer to the celebrated events through the shapes of jewelry elements, its color and prints on the packaging. We have the ability to offer short delivery times and the implementation of even small quantities.