Poczta Polska

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

DirectMail Poczty Polskiej to szereg możliwości, które mogą być wykorzystywane przez klientów jako kanał komunikacji reklamowej, m.in. przesyłki marketingowe uważane za najskuteczniejszą formę marketingu bezpośredniego, umożliwiającą podtrzymywanie relacji z konkretnymi odbiorcami na terenie kraju, reklamę produktową, czyli wydawanie klientom materiałów reklamowych w placówkach pocztowych