Vulcan Automation

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Vulcan Automation dostarcza rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej i technologii robotów. W branży poligraficznej ich największe doświadczenie to obsługa maszyn i paletyzacja. Mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań, które są łatwe w zarządzaniu i mają krótki okres zwrotu. Współpracują z różnymi markami robotów (UR, DOBOT, KUKA, FANUC).

EN

Vulcan Automation provides solutions in the field of industrial automation and robot technology. In the printing industry, their greatest experience is in machine tending and palletizing. They have many years of experience in creating solutions that are easy to manage and have a short payback period. They work with different robot brands (UR, DOBOT, KUKA, FANUC).