WASTECH RECYCLING SP.ZO.O.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

W WASTECH dbamy by w odpowiedzialny sposób zmniejszyć wpływ działalności naszych Klientów na środowisko. Branża poligraficzna i jej różnorodność technologiczna stanowią wyzwanie, by powstające odpady poddać recyklingowi i unieszkodliwianiu w sposób jak najbardziej efektywny, ekologiczny, a zarazem ekonomiczny- WASTECH podoła tym wyzwaniom.

EN

At WASTECH we care about reducing the impact our clients have on the environment, in the most efficient, ecological and economical way possible. WASTECH manages these challenges both responsibly and effectively.