Dalvin

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Stwórz własne spersonalizowane okulary dzięki Dalvin!

Założona w 2013 roku firma Dalvin specjalizuje się w druku i produkcji okularów oraz przedmiotów personalizowanych.

Nasze produkty są skierowane do hurtowników, resellerów, agencji komunikacyjnych i dużych klientów, którzy chcą lepiej promować swoje marki.

EN

Create your own personalized glasses thanks to Dalvin!

Founded in 2013, Dalvin specializes in the printing and manufacture of glasses and personalized objects.

Our products are aimed at wholesalers, resellers, communication agencies and major accounts wishing to better promote their brands.