TiM

PL

Wino to historia, pasja i radość, którymi możemy się dzielić. Pragniemy spełniać potrzeby rynku, kreować trendy, wyznaczać kierunki, opierając się na wiedzy i doświadczeniu. Spotkania z wybitnymi enologami, wymiana doświadczeń, wspólne wartości pozwalają nam budować kulturę picia wina w Polsce, a to wszystko... z miłości do wina.

EN

Wine is a history, passion, and joy we can share. We strive, based on our knowledge and experience, to meet market needs, set trends and directions. Meeting prominent oenologists, exchanging experiences, shared values to build wine drinking culture in Poland, and all this…. because we love wine.