Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego UFI gwarantem najwyższej jakości imprezy targowej

18 edycja @Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku – Rema Days Warsaw
Impreza targowa audytowana przez Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego UFI
Oznacza najwyższą jakość imprezy targowej oraz światowy poziom jej organizacji przez @Ptak Warsaw Expo.
Znaczek UFI gwarantem profesjonalizmu oraz najwyższej jakości imprezy targowej i jej uczestników.