Hedpes

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Hedpes jest przedstawicielem włoskiego producenta farb sitodrukowych MANOUKIAN-ARGON. Zaopatrujemy rynek poligraficzny w farby i materiały do sitodruku, tampodruku, druku cyfrowego. Wykonujemy ramy aluminiowe, naciągi i naświetlania matryc sitodrukowych.

EN

Hedpes is a representative of the Italian manufacturer of screen printing inks MANOUKIAN-ARGON. We supply the printing market with paints, materials for screen printing, pad printing, rotogravure and digital printing. We make aluminum frames, tensions and exposure of screen printing matrices.