Winter & Company AG

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Inspiracja jest kluczem do kreatywności. Z naszą unikalną kolekcją papierów barwionych w masie, płócien introligatorskich, papierów powlekanych, papierów i tkanin flokowanych, a także skór sztucznych, mielonych i prawdziwych, spełniamy fantazje czołowych projektantów i ciągle dostarczamy inspiracji ze świata materiałów okleinowych.

EN

Inspiration is the key to creativity. With our unique product range of dyed through papers, bookcloth, coated papers, flocked papers and textiles, leather imitations, as well as bonded and real leathers, we inspire leading design professionals and continuously supply impetus from the world of cover materials.