Antigro Designer

PL

Zwiększamy marżowość sprzedawców personalizowanych produktów.
Klient końcowy wykorzystuje dostępne szablony i tworzy wysoce
spersonalizowany projekt, a drukarnia otrzymuje plik gotowy do druku i
dostosowany do ich maszyn. Efekt: klient końcowy dostaje produkty
szybciej, a nasz klient sprzedaje więcej i drożej, obniżając przy tym koszty
produkcji.

EN

We increase the margins for sellers of personalized products. The
customer uses available templates and creates a highly personalized
design, and the printer receives a print-ready file that is customized for
their machines. The result: the end customer gets the products faster,
and our client sells more and more expensive, reducing production costs.